Illustration med arme, der rækker en kasse frem med vagtplan, ur m.v, som afvises af hånd.
Ny aftale gør arbejdstidsreglerne mere ens for forskellige faggrupper i de døgnåbne institutioner.
Foto: Illustration: Jørgen Stamp

OK15: Angreb på regler om arbejdstid afvist

Kommunerne fik opfyldt deres ønske om mere ensartede arbejdstidsregler på de døgnåbne institutioner. Men FOA fik sammen med andre fagforeninger afværget kravene om forringelser.

Redigeret 2. marts 2015.

De kommunale arbejdsgivere (KL) stillede op til OK15 med krav om, at en række hidtige rettigheder for de ansatte blev fjernet. Men de krav er kommunerne ikke kommet igennem med i den nye arbejdstidsaftale, som nu er aftalt med FOA og flere andre fagforeninger.

Omlægning af arbejdstiden med kort varsel eller uvarslet overarbejde skulle ikke længere udløse tillæg, mente kommunerne. De ville af med den såkaldte 37/3-afspadsering, og arbejdsdagen skulle kunne forlænges til 12-timer, hvor loftet er på 10 timer.

”KL pustede sig op i starten, men de viste sig efterhånden mere fleksible, og jeg synes, at vi er kommet i mål med en god aftale,” siger Karen Stæhr, formand for FOAs social- og sundhedssektor, til Fagbladet FOA.

Samme regler for alle
Kommunerne ville også gøre op med faggruppernes forskellige regelsæt, fordi de angiveligt gjorde arbejdsplanlægningen vanskelig. Og det krav har de fået opfyldt.

Det er KLs hovedforhandler, borgmester Michael Ziegler overordentlig tilfreds med.

"Det er en stor sejr, at vi har landet dette resultat. Jeg glæder mig over, at vi nu får regler, der understøtter ledelsesopgaven. Men også på medarbejdernes vegne, fordi de får mere ens arbejdstidsregler." 

Karen Stæhr er enig i, at forenklingen er en fordel også for medarbejderne.

”Det er lettere at forstå for alle, når der er et fælles regelsæt.”

Forbedringer og forringelser
De fælles regler betyder imidlertid, at den enkelte ansatte kan opleve både tab og gevinster, dog tydeligvis flest af de sidste, for den nye aftale koster næsten 150 millioner kroner mere end den gamle.

Social- og sundhedsområdet får for eksempel udvidet lørdagstillægget til at dække perioden klokken 8-11, sådan som det er på det på det pædagogiske område. Og tillægget bliver endda en smule højere, fortæller Karen Stæhr.

Aften-og nattillæg får et lille løft for alle faggrupper, mens det ikke helt er lykkedes at harmonisere aftalerne om særlige fridage. Her kan der fortsat være forskelle også for ansatte indenfor samme faggruppe, hvis de arbejder i forskellige kommuner.

Løngaranti
Oplever ansatte, at den nye arbejdstidsaftale samlet set betyder lønnedgang for dem, sikrer en løngaranti dem et personligt tillæg, der ophæver løntabet.

Den nye arbejdstidsaftale træder først i kraft 1.4 2016, så den gamle forlænges uændret frem til det tidspunkt. Det giver tid til grundigt at forklare, hvad den nye aftale indebærer. Og det er der stort behov for, mener Karen Stæhr.

”Det er ikke nemt at overskue. Vi har derfor en stor kommunikations-opgave foran os, hvor vi skal tydeliggøre overfor alle medlemmer, hvad aftalen betyder for dem.”