Kvinde ligger i en seng med sin arm i en slynge.
Mette Larsen fik standset sine sygedagpenge, selv om en speciallæge vurderede, at det var fuldstændig urealistisk, at hun kunne komme i arbejde. Læs mere om Mette Larsen via linket i bunden af artiklen.
Foto: Jørgen True

Jobcentre tager penge fra syge

325 FOA-medlemmer står helt uden forsørgelse. For mange af dem gælder det, at de er for syge til at få arbejdsløshedsdagpenge, men for raske til at få sygedagpenge.

325 medlemmer af FOA, som modtog sygedagpenge i første halvår i 2012, er to år senere faldet helt ud af systemet. De har intet arbejde, modtager ingen ydelser fra det offentlige og er såkaldt ‘selvforsørgende.’ Det viser en undersøgelse fra AE Rådet, som er udført for FOA.

Malene Haarder, socialpolitisk konsulent i FOA, forklarer, at jobcentrene standser syge menneskers sygedagpenge med den begrundelse, at den syge person kan stå til rådighed for andre job end det, som den syge tidligere havde.

“Jobcentrene henviser i flere sager til, at syge bare kan søge arbejde inden for andre fag som receptionist eller i et callcenter. Jobcentrene standser sygedagpengene, selv om det er helt urealistisk, at personen kan finde et andet job, og selv om personen langt fra er i stand til at arbejde på fuld tid,” siger Malene Haarder til Fagbladet FOA.

Læs også: Nul sygedagpenge til skadet p-vagt

Syge falder mellem lovgivninger
Den tidligere beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har ellers lovet, at ingen syge skulle stå uden forsørgelse efter den nye sygedagpengelov, som trådte i kraft den 1. juli år.
Men paragraf 7 i sygedagpengeloven blev ikke ændret ved reformen, og den bruger jobcentrene stadig til at standse sygedagpengene.

“Vi har mange medlemmer, der bliver raskmeldt, hvis de kan arbejde 20 timer om ugen. Men med 20 timer om ugen står man ikke til rådighed for arbejdsmarkedet og kan derfor heller ikke få dagpenge. De to lovgivninger passer stadig ikke sammen, og efterlader syge i et sort hul,” siger Malene Haarder.

For raske til at være syge
Sociolog og professor ved Roskilde Universitet, John Andersen, bekræfter, at der stadig er syge, som falder helt igennem sikkerhedsnettet. Regeringen har fjernet grænsen på 52 uger for, hvor længe syge kan få sygedagpenge. Det har reddet mange, men der er stadig syge og nedslidte, som jobcentrene erklærer for raske til at få sygedagpenge, men som samtidig er for syge til at få arbejdsløshedsdagpenge.

“Problemet er, at det ikke er et retskrav, at man bliver tilbudt et fleksjob, når man hverken kan få sygedagpenge eller dagpenge. Det giver et hul i loven, som gør, at folk falder igennem,” siger John Andersen og foreslår, at der bliver sat klare mål for, hvor mange fleksjob kommunerne skal tilbyde.

“Der skal flere penge til kommunerne og pligt til at tilbyde fleksjob,” siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den fratrådte beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Se hele undersøgensen fra AE Rådet: Arbejdsmarkedsprofil af FOA's medlemmer