Børnehavebørn
Store daginstitutioner er ikke et problem, hvis man indretter sig med små enheder, mener FOA.
Foto: Colourbox

Kommunale institutioner har vokseværk

Børnehaver og vuggestuer skal have plads til flere og flere børn. Forsker advarer mod udviklingen, mens FOA mener, at mastodont-institutionerne ikke i sig selv er et problem.

Antallet af kæmpe-daginstitutioner, det vil sige institutioner, der kan rumme mere end 150 børn, er tredoblet på nogle få år, skriver Kristeligt Dagblad med baggrund i tal fra BUPL.

Københavns Kommune har eksempelvis lige åbnet en 0-6 års-institution med plads til 350 børn, og i andre kommuner bliver små institutioner lagt sammen til store.

Professor Jan Kampmann fra Roskilde Universitet, der forsker i daginstitutionsforhold, frygter topstyring, uoverskuelighed og tab af nærhed mellem børn, forældre og det pædagogiske personale.

”Det kan let blive en samlebåndsarbejdsplads, hvor de voksne skal bruge meget tid på interne organiseringer,” siger Jan Kampmann til Kristeligt Dagblad.

Det små i det store
Det er en bekymring, som slet ikke har klangbund i FOA.

”Man kan få nogle udmærkede faglige miljøer i store institutioner. Men de små rammer skal sikres inden for de store,”  siger Jakob Sølvhøj, formand for FOAs Pædagogiske Sektor til Fagbladet FOA.

Hvis man indretter stuerne fornuftigt og børnegrupperne i den enkelte enhed ikke er for store, kan man, hvis bemandingen vel at mærke er tilstrækkelig, skabe den nødvendige nærhed til børnene, mener sektorformanden.

Ingen medarbejder-kritik
Han har noteret sig forældrekritik af forringet indflydelse i meget store institutioner, men mener, at man bør kunne organisere sig ud af det problem. 

Utilfredse medarbejdere har han til gengæld ikke hørt om, og derfor er FOA mere optaget af de konsekvenser, vokseværket i kommunerne har for pasningstilbuddene samlet set.

”Kommunerne bygger mere, end der er behov for med faldende børnetal, og suger derfor børn til sig, også mod forældrenes ønske. Det fører til mere privat børnepasning,” siger Jakob Sølvhøj.

Modstand mod privatisering
FOA er modstander af privatisering på børneområdet og ønsker den lovgivning ændret, der giver forældre ret til at få det offentlige tilskud til børnepasning med sig, hvis de er utilfredse med de offentlige tilbud.

Men når loven nu er sådan, bør kommunerne tage højde for den.

”Det er ret vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, at de ikke alene har retten til at planlægge viften af dagtilbud. Den ret har lovgivningen overgivet til forældrene,” siger Jakob Sølvhøj.