Hashrygning
Kørekortet kan være i fare, når ansatte på bosteder, i hjemmehjælpen eller socialpsykiatrien ufrivilligt indånder røgen fra en joint.
Foto: Colourbox

Ansattes passive hashrygning kan koste kørekortet

FOA kræver politisk handling, så ansatte, der bare passer deres arbejde, ikke mister retten til at køre bil.

En del FOA-medlemmer udsættes for passiv hashrygning på deres arbejde. Det kan koste dem kørekortet, for det er ulovligt at køre bil, hvis ens blod indeholder narkotika.

Den passive inhalering af røgen sætter sine spor i blodet på samme måde som rigtig hashrygning gør.

”Hvis man er udsat for passiv hashrygning kan man godt få en koncentration i blodet, der overstiger politiets bagatelgrænse,” siger Kim Dalhoff, der er professor på Bispebjerg Hospitals klinisk-farmakologiske afdeling, til Fagbladet FOA.

Han er Retslægerådets sagkyndige i den slags sager, men udtaler sig i denne sammenhæng som specialist og på egne vegne. 

Nul-tolerance hos politiet
Kim Dalhoff baserer sin vurdering på undersøgelser, hvor mennesker under kontrollerede forhold udsættes for passiv hashrygning i et lille rum. Mange faktorer afgør koncentrationen i blodet, blandt andet rumstørrelse og ventilation.

”Hvis man sidder i et lille lukket rum med dårlig ventilation og mange, der ryger hash, kan man opnå en koncentration, der ligger over grænsen,” siger Kim Dalhoff.

Det er indholdet af aktivt stof i blodet, THC, der måles på, og hvis man kører bil med mere end 1/1000 del mg THC i blodet overskrider man det, der reelt er en nulgrænse for hash/cannabis.    

Frygt på arbejdspladserne
Politiet har tidligere meldt ud, at det alene forholder sig til resultatet af en blodprøve og ikke til mulige forklaringer på eventuelle spor af cannabis.

Det har skabt frygt hos ansatte, der arbejder med misbrugere på bosteder, i hjemmehjælpen og i socialpsykiatrien.

”De er nervøse for at miste kørekortet. Og jobbet kan også ryge, hvis det kræver kørekort som for eksempel i den sociale hjemmepleje,” siger fællestillidsrepræsentant i Københavns Kommune Jens Flyvholm.

Han afviser, at medarbejderne bare kan nægte at arbejde i hashtågerne. De kan bede om, at der luftes ud i borgerens hjem, men det kan ikke altid lade sig gøre. Og det kan udløse konflikter at kræve åbne vinduer eller stop for rygningen.

”De ansatte kan også være nødt til at gå ind, hvis borgeren er meget syg. Man kan blive dømt for ikke at hjælpe en person, hvis liv eller helbred er i fare,” siger Jens Flyvholm.

Politikere må skabe tryghed
Forbundssekretær i FOA Inger Bolwinkel vil have politikerne på Christiansborg til at gøre noget ved problemet.

”Vi skal selvfølgelig forebygge alt det, vi kan på arbejdspladserne. Men det må være politikernes opgave at sikre, at ansatte, der uforskyldt påvirkes af hash, ikke mister kørekortet.”