Elever fra Social- og Sundhedsskolen Fyn
Kommunernes Landsforening kommer i et nyt udspil med anbefalinger til de sundhedsfaglige uddannelser, herunder uddannelsen til social- og sundhedsassistent. (Arkivfoto)
Foto: SOSU-skolen Fyn

Sosu-assistenter med større ansvar

Grunduddannelserne skal geares til det nære sundhedsvæsen, foreslår Kommunernes Landsforening.

”Social- og sundhedsassistenten agerer i stigende omfang som knudepunkt mellem borgeren/patienten og sygeplejersken, terapeuten og de pårørende.”

Sådan beskriver Kommunernes Landsforening (KL) social- og sundhedsassistenternes rolle i et nyt udspil om, hvordan udviklingen i det nære sundhedsvæsen stiller nye krav til indholdet i grunduddannelserne.

Mange sundhedsopgaver er flyttet til kommunerne, og ”det har givet assistenten flere grundlæggende sygeplejeopgaver og et større ansvar for den enkelte borgers forløb. Det har ligeledes øget assistentens samarbejdsflade i forhold til de øvrige sundhedsfaglige medarbejdergrupper,” skriver KL i udspillet.

Anbefalinger om tværfagligt samarbejde
KL kommer med anbefalinger til seks sundhedsuddannelser: Social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, tandlæge og læge.

Om social- og sundhedsassistentuddannelsen anbefaler KL blandt andet:
• Øget fokus på rehabilitering og recovery
• Øget fokus på forebyggelse
• At kliniske retningslinjer indarbejdes i uddannelsen som fælles fagligt redskab
• At telesundhed og velfærdsteknologi indgår i uddannelsen
• At praktikken understøtter tværgående forløb.

Vigtigt med sammenhæng
”Jeg synes, KL er kommet med et målrettet og ambitiøst udspil. Det er fornuftigt at kigge på kompetencer og at gøre det over en bred kam, hvor flere uddannelser er med,” siger sektorformand Karen Stæhr til Fagbladet FOA.

”Men det er vigtigt, at det kommer til at hænge sammen med Danske Regioners udspil om uddannelse. For FOA er det afgørende, at vores social- og sundhedsassistentelever fortsat kommer i praktik på sygehusene,” understreger hun.

Når målet er at bygge bro mellem det behandlende og det rehabiliterende arbejde, skal uddannelserne understøtte den udvikling.

”Vi er i gang med en reform af erhvervsuddannelserne, og jeg synes, det er ærgerligt, at kommunerne og regionerne ikke har sat sig sammen og lavet et fælles udspil. Kommunerne vil senere komme med et udspil om uddannelsen til social- og sundhedshjælper, og det skal selvfølgelig også med i det videre arbejde,” fastslår Karen Stæhr.


Læs KLs udspil