Hammer og pengesedler
Et nævn, der afgør elevsager, har tilkendt en sosu-elev 50.000 kroner efter en uberettiget fyring.
Foto: Colourbox

Elev får 50.000 kroner efter fyring

En sosu-assistentelev blev fyret midt i sin anden praktikperiode og har nu fået erstatning med hjælp fra FOA.

FOA har sikret en elev en erstatning på 50.000 kroner i en sag i det såkaldte Tvistighedsnævn, der afgør sager om elevers forhold.

Eleven, der ønsker at være anonym, var under uddannelse til social – og sundhedsassistent, men blev uretmæssigt fyret midt i sin anden praktikperiode. Kommunen mente, at hun ikke kunne nå uddannelsesmålene, inden praktiktiden var slut.

”Arbejdsgiveren konkluderede for tidligt, at hun ikke kunne nå målene. De skulle have ladet eleven fuldføre praktikperioden, og så kunne man derefter have diskuteret, om der skulle findes et nyt praktiksted,” siger advokat i FOA Henrik Piil til Fagbladet FOA.

Vejledere usikre
Praktikanten arbejdede som social- og sundhedshjælper, inden hun fik orlov til at tage uddannelsen som social- og sundhedsassistent i den samme nordsjællandske kommune.

Prøveperioden og den første praktikperiode blev gennemført godt. Anden praktikperiode blev ikke godkendt, og der blev derfor fundet en ny praktikplads.

Midt i den nye praktikperiode udtrykte elevens vejledere, at de var usikre på, om eleven kunne nå målene i løbet af praktiktiden. Blot tre dage senere konkluderede uddannelsesvejlederen på et møde, at eleven ikke kunne nå målene. Umiddelbart efter blev hun opsagt.

Målene skal kunne nås
Men bekendtgørelsen for uddannelsen til social- og sundhedsassistent siger, at praktikken skal tilrettelægges i samarbejde med skolen, så eleven kan nå målene. 

Tvistighedsnævnet lagde vægt på, at eleven ikke havde fået en mentorordning, selv om eleven havde efterlyst mere vejledning og struktur.

”Sagen slår fast, at en kommune skal kunne bevise, at man har gjort sig tilstrækkeligt umage med at tilrettelægge uddannelsesforløbet, så uddannelsesmålene kan bestås,” siger Henrik Piil.