Domstols-hammer, der ligger på blok
En pædagogmedhjælper er blevet frikendt for injurier, fordi hun handlede i børnenes interesse, da hun anmeldte en institutionsleder i en privat børnehave i København for blandt andet at "tvangsfodre" børnene.
Foto: Colourbox

Pædagogmedhjælper frikendt i injuriesag

En pædagogmedhjælper er blevet frikendt for injurier. Pædagogmedhjælperen havde beskyldt en institutionsleder for at bruge ”Gestapo-metoder” og ”tvangsfordre” børnene. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har anket sagen.

FOA og LFS har vundet en injuriesag, som var anlagt mod en pædagogmedhjælper af Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem på vegne af en institutionsleder for en privat børnehave i København.

Pædagogmedhjælperen var blevet sagsøgt for injurier, fordi hun havde meldt sin tidligere arbejdsgiver for blandt andet at ”tvangsfodre børnene” og skrive ”Det ligner Gestapo-metoder og ikke en børnehave”.

Selv om flere af pædagogmedhjælperens udtalelser normalt ville have været på kant med injurieloven, blev hun frikendt i byretten, fordi hun varetog børnenes interesser.

”Sagen viser, at der er vide rammer for, hvad man kan sige, når formålet er at beskytte børn,” siger FOAs advokat Henrik Piil.

Barn blev sat ud i kulden
Pædagogmedhjælperen var blandt andet anmeldt for injurier, fordi hun havde indberettet til Københavns Kommune, at en dreng var blevet smidt direkte ud i vinterkulden uden jakke og sko på, fordi han var for lang tid om at tage tøj på.

Under retssagen indrømmede institutionslederen dog, at påstanden om at et barn var smidt ud uden overtøj på, var korrekt. Dommeren slog derfor fast, at den del af pædagogmedhjælperens anklage mod institutionslederen var bevist og derfor ikke injurierende.

Flere af de øvrige anklager, som pædagogmedhjælperen fremsatte imod institutionslederen kunne LFS ikke bevise var sande. Det kunne blandt andet ikke bevises, at børnene blev ”tvangsfordret” eller, at der blev brugt ”Gestapo-metoder”.

Pligt til at indberette
Retten vurderede dog, at pædagogmedhjælperen havde handlet i god tro og i børnenes interesse. Dommeren lagde vægt på, at ”offentligt ansatte har pligt til at underrette kommunen, såfremt den pågældende får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb”.

Næstformand i LFS Jan Hoby aflagde vidneforklaring i retten, hvor han oplyste, at LFS har haft andre sager imod institutionen. Han ser dommen som en vigtig sejr for offentligt ansattes ytringsfrihed.

”Man har en skærpet indberetningspligt som offentligt ansat og som pædagogmedhjælper. Man er barnets advokat og skal ikke tøve med at indberette svigt og overgreb, fordi man frygter at blive anklaget for injurier,” siger han til Fagbladet FOA.

Sagen blev afgjort i Københavns Byret den 10. januar, hvor pædagogmedhjælperen og LFS blev frikendt. 

Landsforening har anket sagen
Landsforeningen af Frie Børnehaver og Fritidshjem har efterfølgende anket sagen til Landsretten. Det oplyser advokat i Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, Marietta Bak.

”Vi mener, at sagen skal ankes, fordi vi mener, at grænsen for injurier klart er overskredet i denne sag, og derfor mener vi også, at der er gode chancer for, at vi får medhold i sagen,” siger hun til Fagbladet FOA og tilføjer:

”Det, der er sagt omkring Gestapo-metoder og tvangsfodring, mener vi er klart injurierende. Vi bestrider ikke, at der er vide rammer for ytringsfriheden, men man skal efter loven kunne føre sandhedsbevis for sine udsagn. Det mener vi ikke, at der er grundlag for i denne sag,” siger hun.