Hånd samler støv og jord på et gulv for at vise, at der er beskidt
Kommunerne sparer ved at udlicitere skolerengøringen, men kvaliteten er ofte derefter, viser undersøgelse, som FOA og 3F har foretaget blandt pedeller.
Foto: Jørgen True

Privat rengøring får dumpekarakter

Snavs og klager fra lærerne følger ofte med, når kommuner vælger at udlicitere skolerengøring, viser undersøgelse.

Børn og skolelærere må mange steder finde sig i beskidte gulve og uhumske toiletter. Især når kommunerne vælger at udlicitere, dykker kvaliteten af rengøringen på landets skoler og SFOer.

Det viser en undersøgelse, som FOA og 3F har foretaget blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere, der ofte kontrollerer rengøringen i det daglige.

Mere end otte ud af 10 mener således, at rengøringen er blevet dårligere, siden den blev overtaget af et privat firma. Kun 2 procent mener, at den er blevet bedre, fremgår det af undersøgelsen, hvor 317 har medvirket.

Blev lovet samme kvalitet
Henning Nordentoft er en af de pedeller, der har oplevet skiftet fra at være leder for syv rengøringsassistenter til, at ISS overtog opgaven i august 2013.

”Vi blev lovet, at kvaliteten var den samme, men det holder slet ikke,” siger Henrik Nordentoft, der indtil 1. september er ansat på Ellekildeskolen i Guldborgssund Kommune.

I dag klares rengøringen af tre ISS-ansatte, der har for lidt tid, mener pedellen.

”Det går alt for hurtigt. Næsten hver uge får jeg klager fra lærerne. Over gulve, der ikke er fejet og vasket eller toiletter, der ikke er ordnet. Og jeg hører fra mine kolleger, at problemet er det samme på de andre skoler,” siger han til Fagbladet FOA.

Læs også: Frustreret pedel: Vi må finde os i skidtet

Egne folk gør det bedst
Generelt vurderes rengøringen i undersøgelsen til at være bedst de steder, hvor man har kommunale medarbejdere ansat på den enkelte skole. På de skoler mener 2 ud af 3, at kvaliteten er god eller meget god. Kun 14 procent mener det samme om kvaliteten leveret af private firmaer.

Hver tredje pedel, der arbejder på en skole med privat rengøring, oplever dagligt klager over rengøringen. På skoler med egne rengøringsassistenter er det tre procent.  

Fagbladet FOA har talt med en lang række pedeller, der næsten samstemmende siger, at det er umuligt at gøre ordentlig rent på de vilkår, som de privatansatte rengøringsassistenter arbejder under. Desuden oplever mange, at kommunikationen er svær, fordi rengøringsfolkene ofte ikke taler dansk.

Forsker: Hård priskonkurrence
Lektor Ole Helby Petersen, der forsker i udlicitering på RUC, er ikke overrasket over meldingerne om, at det skal gå hurtigt. For området er kendetegnet ved stor konkurrence – især på prisen.

”Kommunerne har sparet store beløb ved at udlicitere rengøring – i gennemsnit 20-30 procent af prisen. En af forklaringerne er, at det er relativt nemt for nye leverandører at komme ind på markedet. Det kræver ikke dyre investeringer i maskiner, og arbejdskraften er billig og har kort eller ingen uddannelse. Man kan sige, at rengøringsområdet er kendetegnet ved at være en ’cowboy-industri’, hvor man relativt hurtigt rykker ind, skyder lidt til højre og venstre og ser, hvordan det går,” siger Ole Helby Petersen til Fagbladet FOA.