Social- og sundhedsassistent og beboer på plejehjem.
Sundhedsstyrelsen er kommet med anbefalinger om indsatsen over for personer med demenssygdomme. (Arkivfoto)
Foto: Robert Attermann

Nye anbefalinger om demens

Antallet af personer med demens stiger kraftigt, og Sundhedsstyrelsen er nu kommet med retningslinjer for behandling af demenssygdomme.

I dag har cirka 87.000 danskere en demenssygdom, men i takt med, at andelen af ældre stiger, stiger også forekomsten af demenssygdomme, hvoraf Alzheimers sygdom er langt den hyppigste med omkring 60 procent af tilfældene.

I 2010 vedtog regeringen en handlingsplan for demensindsatsen, og den er nu blevet konkretiseret med Sundhedsstyrelsens ”National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens.”
Den indeholder anbefalinger til sundhedspersonale, der arbejder med personer med demens og deres pårørende.

”Vi hilser de nye kliniske retningslinjer velkomne, for de sikrer, at der er en ensartet høj kvalitet på tværs af landet,” siger formand for Social- og Sundhedssektoren Karen Stæhr til foa.dk

Pleje, omsorg og aktiviteter
Livskvaliteten hos personer med demens skal sikres med en kombination af medicinsk behandling, kognitiv træning, fysisk aktivitet og træning, god ernæringstilstand og god tand- og mundhygiejne.

”Jeg er helt enig i anbefalingerne om god pleje, men jeg kan være meget bekymret for, om de massive besparelser i kommunernes ældrepleje går ud over medarbejdernes muligheder for at leve op til de gode intentioner. Vi hører fra mange social- og sundhedshjælpere og –assistenter, at de ikke føler, de har tid til at give borgerne den pleje, de har behov for, ” siger Karen Stæhr.
 
Tværfaglige teams
For social- og sundhedspersonalet er en af de vigtige anbefalinger, at man er organiseret i tværfaglige teams af sundhedsprofessionelle. Den anbefaling bygger især på gode erfaringer fra Sverige.

Efter- og videreuddannelse anbefales for både at styrke den generelle viden om demens, og fordi undersøgelser har vist, at det har en positiv effekt på personalets arbejdsglæde.

Blandt de emner, der anbefales efteruddannelse i er socialpædagogiske metoder og kommunikation.

”Kompetenceudvikling er en hjertesag for FOA, så jeg håber naturligvis, at anbefalingerne i de kliniske retningslinjer kan medvirke til kommunernes vilje til styrke social- og sundhedspersonalets faglighed,” siger Karen Stæhr.

Læs kliniske retningslinjer