Sosu-hjælper og sosu-assistent
Sosu-hjælper Rikke Kristensen (tv) og sosu-assistent Pia Høg Jensen ser på resultater af blodsukker, blodtryk, temperatur, urin og vejrtrækningsfrekvens.
Foto: Heidi Lundsgaard

Sosu'er kan spotte delirium

Uddan personalet til at opdage og forebygge delirium, lyder en ny anbefaling.

Forekomsten af delirium kan reduceres med op til 89 procent, hvis personalet får øget viden og forståelse for delirium. Det skriver Fagbladet FOA, som udkommer torsdag.

Delirium er en hyppigt forekommende tilstand, hvor man får påvirket bevidsthedsniveau, bliver urolig, får søvnforstyrrelser og eventuelt også vrangforestillinger.

”Det er vigtigt, at det sundhedsfaglige personale kan identificere delirium hos patienter og borgere,” siger oversygeplejerske Birgit Villadsen, Palliativ afdeling på Bispebjerg Hospital. Hun har siddet i arbejdsgruppen om kliniske retningslinjer til forebyggelse af delirium.

Gode erfaringer i Odense
I Odense Kommune er der gode erfaringer med opkvalificering af social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere til tidlig opsporing af delirium. Målet har både været at forebygge indlæggelser og at opnå hurtigere behandling af den sygdom, der har ført til borgerens delirium.

Typisk er det en blærebetændelse eller lungebetændelse, der udløser deliriet. Det er erfaringen hos social- og sundhedshjælper Rikke Kristensen og social- og sundhedsassistent Pia Høg Jensen på Plejecenter Albanigade i Odense.

Her opdager de tegn på delirium meget hurtigt, når en beboer ikke er, ”som hun plejer”. Så kommer delirietasken frem. Den indeholder de nødvendige måleredskaber til at stixe urin, måle blodsukker og blodtryk, tage temperatur og måle vejrtrækningsfrekvens.

Rikke Kristensen og Pia Høg Jensen har deltaget i Odense Kommunes opkvalificering af social- og sundhedspersonalet til at kunne identificere delirium. Projektet har dels bestået i undervisning og dels i udbredelse af delir-tasker til plejecentre og hjemmepleje.

Sparer indlæggelser
Før kunne der godt gå dage, inden en læge blev tilkaldt, og ofte blev borgeren indlagt. Nu har sosu-personalet målt værdierne, inden sosu-assistenten kontakter lægen, som på baggrund af målinger og symptomer kan vurdere sygdommen og ordinere medicin.

”Vi kan med det samme give lægen informationer, og det sparer mange unødige indlæggelser og efterfølgende genoptræning, når borgeren kommer hjem fra hospitalet. Styrken er, at vi kan handle hurtigt, fordi vi nu har redskaberne til det,” siger Pia Høg Jensen.

”Det har givet et løft af vores faglighed, og vi har et godt tværfagligt samarbejde hjælpere, assistenter, sygeplejerske og læger. Vi lærer også vores elever at spotte delirium,” fastslår Pia Høg Jensen.

      Læs klinisk retningslinje om delirium