Sundhed skal være for alle

Knap 200 fagfolk og politikere mødtes torsdag for at finde løsninger på, hvordan man kan komme uligheden i sundhed til livs.

Sæt prisen på cigaretter markant op i hele Europa. Skab en bedre koordination af indsatsen over for borgere med dobbeltdiagnoser som for eksempel KOL og diabetes og få psykiatrien på finansloven.

Det er nogle af de 10 løsningsforslag, som i dag blev stemt igennem af 181 sundhedseksperter, regionspolitikere og folketingsmedlemmer i et Lighedsparlament, som Dagens Medicin, PenSam og FOA har taget initiativ til.

Lighedsparlamentet er kulminationen på en proces, hvor en tænketank på godt 30 eksperter har udpeget de fem vigtigste problemområder at skabe mere lighed på.

Uligheden stiger
Målet med dagen var at nå frem til konkrete, effektive og realistiske løsninger, der vil mindske uligheden i det danske sundhedsvæsen. En ulighed, der vokser og vokser til trods for, at skiftende regeringer har gjort det til et særligt indsatsområde.

En kortuddannet, der bliver langtidssyg, har for eksempel 178 procent højere risiko for at blive skubbet ud af arbejdsmarkedet end en højtuddannet, og hjemmehjælpere har dobbelt så stor risiko for at blive psykisk syge end faggrupper med længere uddannelser.

Det fremgår af en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed.

Sundhedsministeren: Vi er i gang
Dagen igennem blev der diskuteret blandt andet forebyggelse, bedre kommunikation med udsatte borgere, og hvordan arbejdsmarkedet kan blive mere rummeligt.

Undervejs blev der stemt om forslagene, og de blev efterhånden kogt ned til 10 bud på løsninger, som i slutningen af dagen blev forelagt sundhedsminister Astrid Kragh.

”Det er en fantastisk gave, at I har været samlet her i dag. Jeres forslag vil klart indgå i det politiske arbejde med at skabe bedre sundhed for de svageste i samfundet,” sagde sundhedsministeren.

Hun forholdt sig ikke til prisen på tobak, men understregede, at Danmark vil gå langt for at forhindre, at nye tobaksprodukter tilsat sukker og smagsstoffer målrettet børn og unge kommer på markedet.

”Hvis vi ikke kan komme igennem med det i EU, er vi klar til dansk enegang på det punkt.”