Klar med nænsom nødværge

Odsherred har fået et korps af instruktører, der kan undervise i en særlig form for konflikthåndtering.

Som den første kommune i Danmark har Odsherred fået uddannet et helt korps af instruktører i en særlig måde at afbøde vold og trusler, der hedder "Nænsom nødværge".

16 ansatte fra blandt andet plejecentre, socialpsykiatri og bofællesskaber har netop afsluttet et 10-dages forløb, hvor de både har lært metodens teknikker, og hvordan de selv kan undervise andre i metoden.

"Nænsom nødværge" bygger på selvforsvar og går kort fortalt ud på at afværge angreb og forebygge truende situationer på en måde, så hverken medarbejderen eller borgeren lider overlast.

Især velegnet til demente

”Det er en rigtig fin metode, som især er velegnet i forhold til demente. Hvis en dement for eksempel tager et hårdt greb på dig, har vi lært, hvordan man kommer fri, uden at den demente bliver mere agressiv eller bange,” fortæller Christina Selchau-Hansen til foa.dk. Hun er social- og sundhedsassistent og en af de nye instruktører.

En anden del af metoden er at være bevidst om sit korpssprog.

”Hvis en beboer er kørt op, betyder det meget, hvordan du står, når du prøver at berolige vedkommende. Hvis du står lige foran vedkommende, kan det opleves, som aggressivt. I stedet bør man stå med siden til,” siger hun.

Del af forebyggelse

Metoden er udviklet af et privat firma i Sverige, og kurserne finder normalt sted i Göteborg. Men forløbet i Odsherred er foregået i kommunens eget regi.

”Vi har på den måde fået uddannet flere instruktører for pengene og får efterfølgende udbredt metoden til mange flere. Når der er så mange instruktører, kan de også danne netværk og hjælpe og inspirere hinanden,” siger Birte Friis Skytte til foa.dk. Hun er arbejdsmiljøkonsulent i kommunen og initiativtager til kurset.

Uddannelsen af instruktører indgår i kommunens indsats for at forebygge arbejdsskader, sygefravær og utryghed blandt medarbejderne.

De 16 nye instruktører vil efter sommer tage fat på at uddanne deres kolleger.

Billedet ovenfor viser en situation under instruktionen i "Nænsom nødværge". Foto:  Marianne Diers.