Min første praktik: Somatisk praktik

Tina Rossing går på Social & Sundhedsassistent uddannelsen og fortæller her fra hendes første praktik på Lunge medicinsk afdeling.

Tina RossingI april ramlede vi desværre ind i lærer lockout, hvilket betød at vi mistede 4 ugers teori, som bla indeholdt undervisning i grundlæggende sygepleje. Vi kom derfor i praktik i start maj med en mangel på en hel del teori. 

Sygehuset var informeret om vores situation fra skolens side inden vi startede. Den første tid startede med at vænne sig til stedet og dets arbejdsgang. Som ny studerende i første praktik  kan det være en stor mundfuld at komme ind på en sygehus afdeling, hvor der ligger patienter med alvorlige diagnoser. Man bliver hurtigt gjort opmærksom på den "virkelige verden".

Ansvar rykker for mig
Som SSA elev er der rundt omkring på afdelingerne forskellige holdninger til hvor meget vi må og hvilke opgaver der er vores. På lungemedicinsk afdeling er vi involveret i så meget som muligt for at få et indblik i hverdagen på afd. Der er mange måder at lære på. For mig personligt lærer jeg bedst ved at prøve de forskellige ting på egen hånd. Jeg kan godt lide at man som elev får ansvar, og det gør man bestemt på denne afdeling. Efter en tid på afdelingen får man tildelt sine egne patienter på den måde at det er den studerende, der er 1 mand på de forskellige opgaver med patienterne. 

Jeg har været med til mange ting igennem forløbet bl. a. dokumentation, stuegang, planmøde, indlæggelsessamtale, CT-scanning, biopsi, ultralyd, lungefunktionstest, sårpleje og mange andre spændende ting. Dette har været kanon at deltage i, da man som studerende får et bedre helhedsindtryk af de forskellige patienters indlæggelse forløb.

Udfordret på det personlige plan
Igennem mit praktikforløb har jeg ligeledes oplevet ting, som har været en stor personlig udfordring og situationer hvor jeg som elev har stået overfor eksempelvis pårørende, der har været kede af det eller frustrerede. Dette er en del af læringen som SSA, men jeg syntes at det er vigtigt man under sit forløb husker at stoppe op, og reflektere og mærke efter hvordan man har det i de forskellige situationer.

Jeg vil til sidst slutte af med at skrive, at jeg har lært en masse både fagligt, men bestemt også personligt her i min første praktik. Jeg havde frygtet at komme meget bagud pga. mangel på teori pga. lockout, men heldigvis blev dette ikke tilfældet:-)

 

 

Tina Rossing