FOA: Merituddannelse kan skaffe 8.000 flere pædagogisk uddannede på rekordtid

Det gode børneliv i dagtilbud skaber vi ved at sikre flest muligt pædagogisk uddannede voksne. På kun 42 uger kan vi skaffe over 8.000 flere uddannede med årelang børneerfaring til vuggestuer og børnehaver ved at uddanne pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter, skriver Kim Henriksen.

Markedet er allerede godt og grundigt støvsuget for folk, som har en pædagogisk uddannelse i rygsækken.

Landet over ser vi dagtilbud, der mislykkes i deres forsøg på at finde nye kolleger, når de rekrutterer efter faglærte pædagogiske assistenter eller pædagoger.

Og behovet for flere ansatte vil kun øges i den kommende tid. Børnetallet stiger og indfasningen af minimumsnormeringer betyder, at vi får brug for 14.000 flere voksne i børnehaver og vuggestuer frem mod 2030.

For at sikre børnene en god hverdag og kvalitet i dagtilbuddene, skal andelen af uddannede tilmed øges. I dag er kun omtrent seks ud af ti pædagogisk uddannede – altså enten pædagogiske assistenter eller pædagoger.

85 procent skal være uddannet, lyder ambitionen i aftalen om minimumsnormeringer – og i FOA mener vi endda, vi skal stile efter 95 procent.

For det handler ikke bare om at passe børn. Det handler om at give børn en god start på tilværelsen. At sikre dem en hverdag i trivsel. At støtte dem i deres udvikling. Give dem omsorg. Få dem til at indgå i fællesskaber. Stimulere dem sprogligt. Lære dem om naturen, sund kost, kroppen, digital læring. Det kræver en stærk faglighed.

Uddan assistenter
Jamen, vi er jo lige blevet enige om, at vi mangler uddannet personale? Så hvordan skaffer vi alle de dygtige folk? Jo, faktisk ligger en stor del af løsningen for fødderne af os. Eller rettere – den findes allerede ude blandt børnene.

Pædagogmedhjælpere, som er over 25 år og har mere end to års erfaring fra området kan nemlig blive faglærte pædagogiske assistenter på mindre end et år. De kan nemlig få merit for deres årelange erfaring og derfor tage uddannelsen, som normalt ellers tager over tre år på 42 uger.

Det kan for eksempel være mor til tre, 41-årige Majken, som har arbejdet i en integreret institution i 16 år, som vi uddanner. Eller Joachim på 32, som efter handelsskole og ufaglært arbejde som tømrer de sidste seks år har arbejdet i en børnehave. Folk, som i forvejen arbejder dedikeret med børn.

Lige nu findes der over 8.000 ansatte pædagogmedhjælpere i dagtilbud landet over, som ville kunne tage uddannelsen på under et år. Det vil på rekordtid øge fagligheden i dagtilbuddene. Samtidig vil det give rum til at ansætte flere ikke-uddannede, som forhåbentlig så vil få smag for faget.

Vi skal i det hele taget uddanne flere til pædagogiske assistenter. Uddannelsen er populær blandt unge, derfor skal vi også oprette langt flere uddannelsespladser i dagtilbuddene. Sidste år blev der faktisk afvist flere unge, end der blev optaget på uddannelsen på grund af manglende pladser.

Det er helt absurd, at over 1.200 kvalificerede, interesserede unge på den måde blev afvist. Det gælder ikke mindst, fordi vi ved, at de pædagogiske assistenter i høj grad bliver værdsat af deres kolleger på stuerne.

Uforløst potentiale
Men når det er så nemt, hvorfor sker det så ikke allerede i dag, kunne man fristes til at spørge. Desværre hersker der mange steder et tunnelsyn, hvor man ikke er opmærksom på, at der ikke kun findes en pædagogisk uddannelse, men to.

Og på samme måde, som man taler om rip-rap-rup-effekten i erhvervslivet, hvor ledere ynder at ansætte andre som dem selv, gælder det i høj grad også i daginstitutionerne, hvor lederne typisk er pædagoger.

En lang række kommuner har dog allerede indset, at de pædagogiske assistenter er en vigtig del af løsningen på rekrutteringsproblemerne.

Det gælder kommuner som Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Skive, Randers, Horsens, Odsherred, Halsnæs og Lolland, som går efter flere af de faglærte til vuggestuer og børnehaver gennem tiltag som opjustering af uddannelsespladser, jobgaranti og rotationsordninger, hvor ledige bringes ind som vikarer, mens de erfarne pædagogmedhjælpere er på uddannelse. Yderligere et tiltag er i jobopslag at nævne, at den nye kollega, man søger, også kan være en pædagogisk assistent.

Vi har altså et enormt uforløst potentiale i at øge andelen af pædagogiske assistenter i dagtilbuddene. Det bør langt flere kommuner benytte sig af, så vi kan realisere minimumsnormeringerne og samtidigt løfte fagligheden landets dagtilbud. Til glæde og gavn for de ansatte, for forældrene og allermest for børnene.

Bragt i Altinget, den 8. juni 2022