Ældretopmødet skal skabe et nationalt kompromis om ældreplejen

Siden ældretopmødet sidste år har vi haft rigtig travlt. Vi har sat fokus på nær visitation, på faglig ledelse og på mindre teams. Vi har talt, vi har lyttet, og vi har lært. Nu skal vi samle alle erfaringerne på Ældretopmøde 2.0, og så skal vi sende et budskab og en klar forventning til Christiansborg. Nu er det deres tur til at komme på banen og tage beslutninger for en bedre ældrepleje for Danmark.

Der er vores fælles opgave at understøtte ældre medborgere, som bliver syge og svækkede. Understøtte dem i at have et værdigt ældreliv.

Hvis vi ikke kan understøtte et værdigt ældreliv, som har en almen anerkendt standard, så risikerer vi et samfund, hvor velstillede ældre borgere supplerer eller erstatter hjælpen samtidig med, at en stor del af de ældre medborgere ikke har den mulighed. Vi risikerer et parallel-samfund – et a og et b hold.

Allerede i dag er der ved at blive opbygget et parallelt system i form af et pensions- og forsikringsmarked, hvor der tilbyder ydelser, som i bund og grund bør løses af kommunerne/fællesskabet. 

Vi skal vise medmenneskeligheden i ældreplejen. Vi skal tænke det hele menneske og den enkeltes behov og ønsker til det bedst mulige liv. Vi skal skabe den tryghed, som der er behov for, så ingen skal frygte at blive afhængig af fællesskabets hjælp.

Derfor har vi brug for en fælles forståelse - kald det bare et nationalt kompromis - om en række grundlæggende pejlemærker for fremtidens ældrepleje. I FOA har vi identificeret 9 af de såkaldte pejlemærker:

Nær visitation – målet er, at borger og medarbejder i samarbejde skaber det bedst mulige liv. I dag visiteres ofte til en række ydelser. Vi skal have fokus på borgens særlige behov og ønsker til hverdagen/livet.

Større fagligt råderum – målet er, at medarbejderne i lagt højere grad får mulighed for at bruge deres faglighed i arbejdet med borgerne.

Tættere samspil med de pårørende – målet er, at de pårørende inddrages i løsninger og dialog omkring borgerne, der får hjælp, således at der skabes størst mulighed tryghed og forståelse for borgerens situation og muligheder.

Ny organisering – målet er, at hjemmeplejen organiseres i mindre teams / lokale teams med stort råderum for teamet i forhold til planlægning af arbejdet. Det er én af vejene til at få færre medarbejdere i den enkelte borgers hjem.

Styrkelse af arbejdsfællesskaber – målet er at styrke det tværfaglige samarbejde mellem de mange forskellige faggrupper, der er omkring borgeren.

Faglig ledelse – målet er, at lederne i højere grad er nærværende i arbejdet omkring borgerne og styrker kvalitet og faglighed.

Sparring for alle medarbejdere – målet er, at medarbejderne får mulighed for individuel faglig sparring.

Styrkelse af faglig dokumentation – målet er, at medarbejderne har let adgang til relevant viden om den enkelte borger og mindre vægt på registrering af ydelse og kontrol af medarbejderne.

Der skal stilles krav til kvaliteten – målet er, at de mange gode kvalitetsredskaber, som vi ved virker, i langt højere grad bliver brugt.

Det er de forslag, vi tager med til Ældretopmødet, det er det, vi håber at skabe en fælles forståelse, for ikke kun med vores gode partnere i arbejdet om Ældretopmødet, men også med de politikere som har magten og muligheden til for alvor at flytte på tingene og ændre tingene.

Bragt i Altinget, den 10. september 2021