Nye aftaler stiller store krav til arbejdsmarkedet

Når der de næste 10 år er et behov for 40.000 flere social- og sundhedsansatte for at følge med det stigende antal ældre, så er det vigtigt og nødvendigt, at der de seneste uger er landet to aftaler, der skal imødekomme udfordringen.

Der er tale om lærepladsaftalen, der skal garantere, at alle kvalificerede elever, der de næste år søger ind på social- og sundhedsassistentuddannelsen, har en læreplads efter endt grundforløb, og aftalen om 1.000 flere ansatte i ældreplejen, hvor man samtidig vil sende et tilsvarende antal ikke-faglærte medarbejdere på social- og sundhedsuddannelse. 

Det er gode aftaler, men de stiller samtidig store krav til arbejdsmarkedet. Frafaldet på social- og sundhedshjælper- og -assistentuddannelsen er i dag langt over gennemsnittet for erhvervsuddannelser. Vi er derfor nødt til at sikre, at de nye elever oplever et ordentligt læringsmiljø på arbejdspladserne, så frafaldet bliver mindsket markant.

Det er en kæmpe opgave, praktikstederne her får på skuldrene, men man er nødt til at gå positivt ind i det. Fordi hvad er alternativet? Det er, at vi ikke får flere faglærte kolleger på arbejdspladserne. 

Så vi er nødt til at prioritere praktikvejledningen, for på den måde at understøtte læringen for eleverne, så de kan nå målene i uddannelsen. 

Det er en mangfoldig type elever, der tager uddannelserne, og det skal praktikvejlederne have tiden og kompetencerne til at håndtere. 

Det kræver, at lederne på praktikpladserne har den mentalitet, at det at have elever er en kerneopgave - fordi i sidste ende er uddannede kolleger en garanti for kvalitet i plejen. 

Der er mange måder at angribe det på. I Esbjerg Kommune har man fokuseret vejledningsindsatsen ved at ansætte fuldtidsvejledere. På den måde har vejlederne ingen andre opgaver end at hjælpe eleverne gennem praktikken, og det har mindsket frafaldet markant. 

Det er den slags nytænkning, der skal til for at sikre, at eleverne kommer godt igennem den dannelsesrejse, som uddannelsen er. Det skal vi sikre, fordi eleverne er en gave, der kommer med den sidste nye viden og kan få arbejdspladserne til at reflektere over deres arbejdsgange i en presset hverdag. Med de nye aftaler har vi alle sagt ja til at tage ansvaret for eleverne på os. Nu skal vi se, at ansvaret rent faktisk bliver taget alvorligt. 

Bragt i Avisen Danmark, den 12. juli 2021