Ældreplejen skal nytænkes - vi er i gang

Der er behov for en ny fælles retning for udviklingen af ældreplejen i takt med, at nye udfordringer og opgaver kommer til. Ældretopmødet i efteråret var startskuddet. Nu sætter vi handling bag ordene.

Hver dag får tusindvis af ældre en uundværlig hjælp af engagerede medarbejdere og ledere, som bidrager til, at de kan have en værdig tilværelse. Men medierne viste hen over sommeren sidste år helt uacceptable forhold, som ingen steder hører hjemme i den danske ældrepleje. Selvom det er enkelttilfælde, må den form for svigt aldrig accepteres.

Ingen må være i tvivl om, at der er den rette, dygtige og omsorgsfulde hjælp klar, hvis man på sine gamle dage ikke længere kan klare sig selv og får brug for fællesskabets hjælp.

Men desværre har ældreplejen i flere år været for presset, efter at pengene ikke er fulgt med det stigende antal ældre. Mange steder løber man for stærkt. Man bruger for meget tid på papirarbejde og bureaukrati.

Vi ønsker en ældrepleje præget af omsorg, nærvær og tryghed for den enkelte borger, også i årene der kommer. Derfor har vi – regeringen, Ældre Sagen, FOA og KL – sammen sat et arbejde i gang, der skal skabe en ny fælles retning for ældreplejen.

Vi afholdt et Ældretopmøde i efteråret, hvor vi inviterede ældre borgere, pårørende, medarbejdere, organisationer og andre til idéudvikling om fremtidens ældrepleje. Vi skal omsætte ord til handling og vise konkrete veje at gå i forhold til de udfordringer, vi står overfor.

På topmødet fik vi gode og inspirerende forslag til, hvordan ældreplejen kan styrkes og udvikles. Herudover har alle borgere, pårørende, medarbejdere og organisationer over et par måneder kunnet komme med forslag til en idébank på det daværende sundheds- og ældreministeriums hjemmeside. Her fik vi yderligere 250 forslag. Det er stærkt med så mange gode og konstruktive input, som har inspireret os til i fællesskab at arbejde videre ud fra seks overordnede områder eller spor, hvor der er særligt behov for at sætte ind:

Et spor om bedre inddragelse og samarbejde med pårørende i ældreplejen. Et spor om styrket kvalitet og faglighed i ældreplejen. Et spor om ledelse i ældreplejen. Et spor om nye måder at organisere ældreplejen på. Et spor om rekruttering. Og et spor om styrket tilsyn og læring på ældreområdet. I forbindelse med det videre arbejde inddrager vi både deltagere fra topmødet samt andre videnspersoner og organisationer på området.

Nøglen til en god ældrepleje er veluddannede og dedikerede medarbejdere og ledere. Det kræver en langsigtet indsats at få flere til at ønske sig en karriere i ældresektoren og motivere medarbejdere til at blive i faget. Der skal være større fokus på læring og udvikling i ældreplejen. Vi skal styrke kvaliteten og sikre værdighed og samarbejde med borgere og pårørende. Og vi skal sikre, at pengene følger med i takt med, at der kommer flere ældre mennesker, som skal kunne gå en tryg alderdom i møde. Ældreplejen skal have et reelt kvalitetsløft.

Vi skal også være bedre til at lytte til hinanden. Til den svækkede ældre, der beder om hjælp. Til de pårørende, der ofte sidder inde med stor viden om, hvordan deres kære trives bedst. Til venner, besøgsvenner og andre, som forstår den enkeltes ønsker og behov. Og til medarbejdere og ledere, hvis faglighed og sunde fornuft i langt højere grad skal i spil.

Der er allerede sat gang i initiativer, der skal løfte ældreplejen. Et vigtigt fokus i alle vores indsatser er de praksisnære løsninger – kvalitetsarbejde og know-how skal styrkes i hverdagen i ældreplejen. Det kræver velovervejede beslutninger, hvor man afprøver nye tiltag i det små, inden man ruller forandringer bredere ud. Vi skal kort og godt bruge sund fornuft og læne os op ad dem, der kender ældreområdet indefra.

Vi vil fra hvert vores ståsted gøre vores yderste for at gøre visionerne til virkelighed: Det skal være trygt at blive gammel i Danmark. Men der er ikke noget quick fix. Det kræver et langt sejt træk at sætte en ny retning for ældreplejen i Danmark. Og vi er i gang.

Bragt i Avisen Danmark, den 16. februar 2021