FOA: Aarhus har åbnet plejehjem for tidligt

Kommunerne bør afvente nationale retningslinjer for en genåbning af plejehjemmene, skriver sektorformand Torben Klitmøller Hollmann fra FOA.

Der er i den grad brug for en genåbning af ældreplejen. I nu over en måned har mange ældre været isoleret fra ikke bare omverdenen men også deres kære, fordi der har været forbud mod besøg fra pårørende på plejecentrene.

Men genåbningen skal ske forsigtigt og med retningslinjer, der ikke kan fortolkes frit og dermed betyder forskelle på de ældres adgang til at modtage besøg alt efter, hvilket plejecenter de bor på.

Jeg er sikker på, at man i Aarhus, som nu har valgt at genåbne plejecentrene for udendørs besøg, har gjort sig mange grundige og gode overvejelser, inden man valgte at genåbne. Men den aarhusianske manøvre risikerer at sætte gang i en genåbning, som uden centralt bestemte retningslinjer og rammer vil betyde store forskelle i kommunernes håndtering af genåbningen.

For i en kommune, der har KL-formand Jakob Bundsgaard (S) som borgmester og formand for KL’s sundheds- og ældreudvalg Jette Skive (DF) som rådmand, er jeg nervøs for, at det sender et signal til de øvrige kommuner om, at de kan planlægge en genåbning uden centrale retningslinjer.

Risikerer at skabe utryghed

Vi skal lære af genåbningen for de mindste, som med skiftende retningslinjer har resulteret i bekymrede ansatte og forældre. Genåbningen af ældreområdet skal være gennemtænkt – og jeg vil gerne mane til tålmodighed – selvom det kan være svært i en situation, hvor man ikke har set sin familie i lang tid.

En for tidlig og uforsigtig genåbning af ældreplejen risikerer ikke kun at resultere i utryghed og bekymring blandt pårørende. Det kan også gå ud over sundheden og sikkerheden for de ældre og de ansatte.

Risikerer stor gennemstrømning af pårørende

Rammerne skal være på plads, inden vi åbner for besøg. For selvom restriktioner på tre-fire forskellige besøg fra pårørende om ugen lyder ret begrænset, vil det på et plejehjem med blot 30 beboere betyde en gennemstrømning af op til 120 personer på en uge. Hvis ikke der er styr på rammerne, som eksempelvis besøgszoner, risikerer vi stor smittespredning.

Inden en genåbning kan ske, skal der også være styr på ekstra personale. Det kræver flere ansatte at koordinere besøgene og sikre, at retningslinjerne bliver overholdt.

Jeg ville ønske, at vi havde retningslinjerne i dag, så de ældre kunne se deres kære. Men indtil de ligger fast, håber jeg, at kommunerne holder sig tilbage fra at åbne plejecentrene på vidt forskellige måder.

Bragt i Politiken Sundhed 21. april 2020