FOA: Elever er gidsler i spare-debat

Lad os gøre det klart med det samme: Det er er et godt og helt nødvendigt tiltag at uddanne flere social- og sundhedsassistenter og -hjælpere.


Helsingør er i top-10 over de kommuner, der har sværest ved at rekruttere social- og sundhedsmedarbejdere, viser en analyse, FOA har lavet. Det ser man blandt andet ved, at der er en lav ledighedsprocent og en høj andel ikke-uddannede inden for social- og sundhedsområdet i kommunen.

 

Og problemet bliver ikke mindre i fremtiden. På grund et stigende antal ældre i kommunen og at flere nuværende medarbejdere trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, vil Helsingør Kommune komme til at have et samlet behov på over 60 procent af det nuværende antal medarbejdere.

 

Helsingør Kommune skal skaffe flere social- og sundhedsfaglige medarbejdere. Men det må ikke ske på bekostning af en værdig pleje til de ældre.

 

Desværre ser det ud til at blive konsekvensen til næste år i Helsingør, når et øget optag på social- og sundhedsuddannelserne finansieres ved at tage fra værdighedsmidlerne.

 

Men eleverne bliver i debatten om nedskæringerne taget som gidsler.

 

Det er paradoksalt, at kommunen vil forringe serviceniveauet på det område, de gerne vil lokke flere til at søge ind i og samtidig sige, at det er elevernes skyld, som flere byrådsmedlemmer nærmest siger i Helsingør Dagblad.

 

Samtidig gøres det klart, at kommunen jo altså er blevet ’pålagt’ at øge dimensioneringen. Klarere eksempel på ansvarsforflygtigelse findes ikke. Det er helt nødvendigt, at der bliver uddannet nok medarbejdere til ældreområdet.

 

Det er ikke elevernes eller den øgede dimensionerings ansvar, at der skal spares. Det er jeres, kære byrådspolitikere. 

 

Kommunerne har selv gennem KL været med til at indgå en praktikpladsaftale, som sikrer flere elever på uddannelserne. Vi regner ikke med, at kommunerne vil skrive under på en aftale om flere elever, medmindre pengene følger med. Det er i de ældres og i kommunens interesse, at der kommer flere ansatte i ældreplejen.

 

For sandheden er, at der er blevet uddannet alt for få social- og sundhedsassistenter og -hjælpere indtil nu. Indtil det næsten er for sent. Og de nuværende ældre kommer til at betale for, at der medarbejdere nok til fremtidens ældre.

 

Når Helsingør Kommune kan tage pengene fra værdighedsmidlerne, som blev afsat af den tidligere regering, er det fordi den øremærkning, der har sikret, at værdighedsmilliarden er gået til netop værdighed i ældreplejen, nu er væk. Det betyder, at det står kommunerne frit for at forvalte pengene. Men værdighedsmilliarden findes altså stadig – og bør stadig gå til en værdig ældrepleje.

Bragt i Helsingør Dagblad, den 2. december 2019