Fra FOA Viborg til FOA Midtjylland

På alle 4 ekstraordinære generalforsamlinger i henholdsvis FOA Viborg og FOA Skive har medlemmerne med overvældende flertal skabt en ny fusioneret afdeling - FOA Midtjylland.

Fusionen træder i kraft pr. 1. juni 2021.
Medlemmerne fra de 2 nuværende afdelinger vil fremover have et endnu stærkere FOA til at kæmpe deres sag. Det er i fusionsgrundlaget besluttet, at de 2 nuværende kontorer bevares, så nærhedsprincippet er intakt.

Samtidig med opstarten af den nye afdeling fratræder formand for Social- og sundhedssektoren/Kost- og servicesektoren, Hanne Kjeldsen samt afdelingsformand Vibeke Pedersen. Begge har ønsket at gå på efterløn.

Pr. 1. juni 2021 er følgende valgt jf. fusionsgrundlaget:
Afdelingsformand - Patrick Olesen
Afdelingsnæstformand - Lotte Hesselberg
Sektorformand i Social- og sundhedssektoren/Kost- og servicesektoren - Malene Nygaard Laursen
Næstformand i Social- og sundhedssektoren/Kost- og servicesektoren - Majbrit Mejrsk
Sektorformand i Pædagogisk sektor - Lise Jørgensen
Næstformand i Pædagogisk sektor - Gitte Hansen
Sektorformand i Teknik- og servicesektoren - Michael Magnussen
Næstformand i Teknik- og servicesektoren - Stephan Vorup
Faglig sekretær - Michael Laursen

 

Henvendelse til FOA Midtjylland kan ske på tlf. 46 97 30 30.