Udfordringer for dagplejerne

Udfordringer for dagplejerene i forhold til rengøringsopgaver 

Siden genåbningen for dagplejerne har FOA Viborg fået en del henvendelser fra medlemmer, der har svært ved at nå de omfattende rengøringsopgaver indenfor arbejdstiden på de 48 timer om ugen.

Kan du ikke nå det hele indenfor din arbejdstid, skal du kontakte din tillidsrepræsentant, så hun kan gå videre til ledelsen og/eller FOA Viborg med problemet.

Du skal notere, hvor meget tid du bruger - udover arbejdstiden - på rengøringsopgaver. Du skal have honorering for alle de timer, du bruger på dit arbejde!

Første trin er at gøre din TR og ledelsen opmærksom på dit problem. Hjælper det ikke, skal du kontakte FOA Viborg.