Se hvilke overenskomster der kan hentes

 Hent listen her eller se nedenfor.

 

Overenskomster

Her kan du se hvilke overenskomster der er kommet.

Som fagligt medlem er du velkommen til at hente din overenskomst.

Du kan også spørge din Tillidsrepræsentant om hun/han vil hente til

alle.

578 Overenskomst og arbejdstidsaftale for Social- og sundhedspersonale i kommunerne - KL

489 Overenskomst for Dagplejere – KL

488 Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning, bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg kommune – KL

458 Overenskomst for pædagogiske konsulenter – KL

1433 Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunen – KL

1504 Overenskomst for Piccoloer og piccoliner ansat i regionale institutioner - DR

582 Overenskomst for handicapledsagere i kommunerne – KL

1504 Overenskomst for Piccoloer og piccoliner ansat i regionale institutioner – DR

518 Overenskomst, tjenestemandsaftale og arbejdstidsaftale for Teknisk service – KL

574 Overenskomst for sygehusportører i regionerne – DR

1812 Overenskomst for Pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner - fobu