Kongres 2019

Kongresdelegerede fra FOA Viborg 

FOA kongres 2019

12 delegerede fra FOA Viborg (afdelingsbestyrelsen) deltog i FOAs kongres fra 9. - 11. oktober 2019. På kongressen blev FOAs mål for de kommende 4 år debatteret og fastlagt, og det er nu op til FOAs hovedbestyrelse at udmønte dem.
Der var også valg af forbundsledelse - ny forbundssekretær blev Maria Melchiorsen. Resten af ledelsen blev genvalgt.