Den kommunale kompetencefond

Hvis du går med ønsker i forhold til efteruddannelse, er det en god ide at tale med din leder og tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads. I kan sammen finde yderligere materiale på ” Den kommunale Kompetencefond.dk”.

https://denkommunalekompetencefond.dk

Her kan I sammen læse om; Regler for ansøgning, fra Ufaglært til faglært, Bedre til Ord, tal og IT og positivlister over forhåndsgodkendte uddannelser på FOA’s område; Forberedende voksenundervisning ( FVU), ALM Voksen uddannelse ( AVU), Højere forberedelseseksamen (HF), Arbejdsmarkedets uddannelser (AMU), Videregående voksenuddannelse (VVU/akademiuddannelser) (moduler af eller hel uddannelse, Diplomuddannelse (moduler af eller hel uddannelse), Masteruddannelse (moduler af eller hel uddannelse), Voksenunderviseruddannelse.

Anden kompetencegivende uddannelse, som parterne kan blive enige om

  • Herunder meritpædagoguddannelsen (forsøgsperiode fr den 1. juli – 30 juni 2019).

    OBS!

    Materialer; Fonden dækker ikke elektroniske hjælpemidler, fx tablets og PC’er.

    Den kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr. årligt, hvis du er kommunalt ansat og på overenstkomst.