Er du på timeløn?

Kender du konsekvenserne af timelønsbegrebet, holdt op på de rettigheder månedslønnede arbejder under? Ellers kommer her en introduktion.

Som Timelønnet er dine rettigheder få og små: Du kan opsiges fra dag til dag. Du bliver kun lønnet for præsterede timer. Du kender ikke din arbejdstid på forhånd. Du får ikke løn under sygdom og barsel. Du kan sige nej til vagter. (Det kan risikere, at du ikke bliver tilbudt flere.)

Som Månedslønnet er du i en mere stabil og tryg ansættelse: Du får bl.a. Et opsigelsesvarsel fra arbejdsgiver mellem 3 og 6 måneder. Du kan selv sige op med en måneds varsel, til en måneds udgang. Fast løn hver måned med evt. ulempetillæg samt bedre pensionsopsparing og risikodækning. Kendskab til dine arbejdstider på forhånd. Fuld løn under barsel, sygdom og frihed med løn ved barns 1. og 2. sygedag. Du kan ikke sige nej til vagter.

Du skal derfor altid være opmærksom på dit ansættelsesbrev, som du skal have af din arbejdsgiver, senest 4 uger efter ansættelses tidspunktet.

 

Læs mere her