Undgå, at din ekskæreste løber med pensionen

Mister du livet inden du går på pension, kan dine efterladte få udbetalt et beløb fra din pensionsordning. Tjek, at beløbet går til den rigtige person.​

Prøv at forestille dig, at det er din ekskæreste, der får den udbetaling fra PenSam, som dine børn eller nye samlever skulle have haft i tilfælde af din død.

Det kan være scenariet, hvis du ikke har styr på, hvem der står som nærmeste pårørende i din pensionsordning.

Det skal du gøre

Har du tidligere indsat en ægtefælle eller samlever som begunstiget i din pensionsordning, er det en god idé at få det ændret, hvis jeres forhold stopper.

Hvis du dør, og din tidligere samlever eller din eksmand eller -kone er indsat som begunstiget i din pensionsordning, så er det ham eller hende, som får udbetalt en gruppelivssum på typisk 450.000 kroner i stedet for eksempelvis dine børn eller din nye samlever.

Er du i tvivl, om du på et tidspunkt selv har indsat en begunstiget i din pensionsordning, eller vil du ændre den begunstigede, så ring til PenSam på 44 39 39 39.

Nye regler i 2008

Hvis du ikke selv har indsat en særlig begunstiget, så vil udbetalingen af din gruppelivssum altid ske til din nærmeste pårørende. Det er som udgangspunkt din ægtefælle, samlever eller dine børn, hvis du er enlig.

Er din pensionsopsparing startet i PenSam før 2008, gælder der dog andre regler omkring samlevere. Med reglerne fra før 2008 betragtes en samlever ikke som nærmeste pårørende.

Hvis du ønsker, at en gruppelivssum skal udbetales til din samlever, hvis du mister livet, skal du kontakte PenSam og give besked om dette.

Ring på 44 39 39 39, så hjælper vi dig med at få det i orden, så din samlever er sikret økonomisk, hvis der skulle ske dig noget.

Du kan læse mere om nærmeste pårørende og pension her​.

Det får dine efterladte

I de fleste tilfælde vil dine efterladte få udbetalt en gruppelivssum på 450.000 kroner fra PenSam. Summen bliver udbetalt som et engangsbeløb, hvis du dør, inden du fylder 65 år.

Hvis du har en aldersopsparing eller en ratepension i PenSam, vil denne opsparing også blive udbetalt til nærmeste pårørende, hvis du ikke selv har nået at få pengene udbetalt.

Der kan dog være forskel på pensionsordningerne. Log på pensionsinfo.dk​ med dit Nem-ID og se, hvordan dine efterladte er sikret i tilfælde af din død.