Politianmeldelse af vold sket på din arbejdsplads

Tidligere har man som pleje-, behandlings- eller undervisningspersonale haft mulighed for dispensation fra at politianmelde voldssager sket på arbejdspladsen. Erstatningsnævnet har ændret denne praksis, således at alle nu skal politianmelde voldssager, såfremt man ønsker en sag om erstatning bragt i Erstatningsnævnet.

 

Det er også vigtigt at få politianmeldt episoden, hvis man ikke ønsker at føre en sag i Erstatningsnævnet. Politirapporten kan nemlig være rigtig vigtig i forhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) vurdering af, om der er tale om en ulykke/erhvervsbetinget lidelse.

 

Hvis du har været udsat for vold på din arbejdsplads, skal du have politianmeldt dette inden 72 timer fra volden fandt sted.

 

Se også politiets hjemmeside: https://www.politi.dk/da/servicemenu/forside/