Nye dagpenge og efterlønsregler fra 1. juli 2017

Der foretages en lang række ændringer i dagpenge- og efterlønsreglerne pr. 1. juli. Der foretages ændringer blandt andet i forhold til:

 • Hvordan a-kassen skal beregne dagpenge- og efterlønssatser

 • Dagpenge/efterløn udbetales fremover for en måned ad gangen og ikke som nu for en 4- eller 5 uger periode

 • Mindsteudbetalingsreglen i forhold til supplerende dagpenge

 • Der indføres en karensdag for ledige hvis ikke man har arbejdet 148 timer eller mere i løbende 4 måneders perioder

 • Og meget mere

   

  Læs om de nye regler her

  Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål

   

  Kasper Rossau

  A-kasseleder