Så sker det igen..

SÅ SKER DET IGEN – DAGPLEJEPLADSER NEDLÆGGES..

 

Så sker det igen – forældrenes frie valg om hvorvidt deres små børn skal passes i vuggestue eller dagpleje – sættes over styr, - denne gang i Løvel området.

Gennem de senere år, har politikerne i Viborg kommune stille og roligt opsagt et stort antal dagplejere, samtidig med, at der er oprettet et tilsvarende antal vuggestuepladser, - i vid udstrækning for at sikre ressourcerne i børnehaverne.

Vi har ikke set politikerne diskutere holdninger i forhold til vuggestue og dagpleje, - det er udelukkende økonomi der diskuteres.

Samtidig forsøger man stadig at overbevise alle om, at der er mulighed for frit at vælge pasningsform.

Det klinger hult i ørerne…

I flere af kommunens yderdistrikter, er muligheden for et valg minimeret meget, - og nogle steder er det ” ikke- eksisterende”.

Nu kan vi så føje Løvel området til listen hvor det frie valg er stort set ” ikke- eksisterende”.

Af udvalgets sagsfremstilling fremgår det, at muligheden for at få ressourcerne til at hænge sammen i Sødal børnehus, afdeling Løvel, KUN kan lade sig gøre ved at tildele ressourcer fra andre børnehuse.

Det vil man ikke – det er IGEN nemmere at fyre 3-4 dagplejere.

De konsekvenser det indebærer, forholder man sig kun til, ved at konstatere, at dagplejen i sin nuværende form er umulig at opretholde.

Det er frustrerende, at et politisk udvalg på denne måde stille og roligt over tid nedlægger dagplejen og dermed også forældrenes mulighed for selv at vælge pasningsordning til de små børn, - og det er et dårligt arbejdsmiljø at tilbyde dagplejerne, der med sikkerhed ved ,at de altid sidder yderst på grenen.

 

Lotte Hesselberg og Vibeke Pedersen

FOA Viborg