OBS - Voldsofferloven

”For sen eller manglende politianmeldelse ”

 

Da Erstatningsnævnet har vedtaget en praksis ændring vedrørende anmeldelse af vold, jævnfør Voldsofferlovens § 10, skal I være opmærksom på at anmeldelse skal ske inden for 72 timer.

 

Se mere på Politiets hjemmeside.