Har du talt med din tillidsrepræsentant?

FOA Viborg har iværksat en ny arbejdsfordeling mellem afdelingen og tillidsrepræsentanterne og forventer, at den er med til at give medlemmerne en endnu bedre service.


Har du talt med din tillidsrepræsentant?


Det betyder, at du for fremtiden vil få stillet spørgsmålet: ”Har du talt med din tillidsrepræsentant”, når du kontakter FOA Viborg. Tillidsrepræsentanten kender arbejdspladsen, arbejdspladskulturen, kollegerne og ledelsen allerbedst, og derfor kan de løse nogle af de lokale opgaver hurtigere, end vi kan i FOA Viborg – simpelthen fordi de er tættere på problemet og på dig som medlem.

Uddannelse og sparring
I FOA Viborg vil vi gøre alt for at understøtte vores tillidsrepræsentanter i deres faglige arbejde gennem uddannelse og sparring. Der vil være sager, som kræver større involvering fra afdelingens side, men vi vil stadig inddrage tillidsrepræsentanten i arbejdet. Vi vil selvfølgelig stadig tage imod medlemmer, der henvender sig for at få hjælp, men vil appellere til, at man i første omgang bruger sin tillidsrepræsentant.

Aftaler for tillidsrepræsentanterne
Arbejdsfordelingen mellem den enkelte tillidsrepræsentant og FOA Viborg bliver lavet gennem en TR-samtale, som munder ud i en TR-aftale. TR-aftalerne er en del af et samlet projekt, der har kørt i hele FOA, og som skal hjælpe med at sætte fokus på arbejdsfordelingen mellem tillidsrepræsentant, afdeling og forbund.

Hvordan er TR-samtalen bygget op
Aftalen er bygget op omkring en lang række opgaver, som tillidsrepræsentanten kan støde på i sit faglige arbejde. Alle tillidsrepræsentanter, der har taget FOA Viborgs grunduddannelse, bliver indkaldt til en samtale, hvor vi taler om indholdet i de faglige arbejdsopgaver og tillidsrepræsentantens kompetencer i forhold til opgaverne. Tillidsrepræsentanten har mulighed for at sige fra overfor nogle af opgaverne, og i de tilfælde vil det være afdelingen, der udfører de specifikke opgaver på de arbejdspladser, som tillidsrepræsentanten dækker.

Samtalen er også en måde at afdække tillidsrepræsentantens behov for kompetenceudvikling i forhold til specifikke faglige arbejdsopgaver. Samtidig bliver det nemmere for medlemmerne at se, hvad deres tillidsrepræsentant allerede har kompetence til at hjælpe med. Den nye arbejdsfordeling skal føre til bedre medlemsbetjening gennem nærhed og hurtig kompetent hjælp på arbejdspladsen. Derfor vil vi spørge dig, "Har du talt med din tillidsrepræsentant", næste gang du ringer i FOA Viborg.