Genoptagelse af sygedagpengesag

Du kan måske få genoptaget din sygedagpengesag.

På baggrund af en dom i Højesteret, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset før kommunen har truffet en afgørelse, kan/skal en del sygedagpengesager genoptages.

Da kommunerne generelt har taget den beslutning, at sagerne kun genoptages hvis borgeren selv henvender sig, har FOA Viborg besluttet selv at undersøge, hvor mange af vores sager der kan genoptages.

Vi er derfor i gang med at tjekke op på vores sager, og du vil blive kontaktet af os, hvis vi vurderer at din sag kan genoptages.

Du er også velkommen til selv at kontakte os. Vi vil så notere dit cpr nr. og herefter se på sagen.