Fuldtidsstillinger er et krav fra FOA

Det betyder ikke at alle skal tvinges på fuldtid. Vi synes dog, at alle stillinger skal opslås som fuldtidsstillinger og det er 37 timer pr. uge. Det gør vi, fordi vi oplever medlemmer, der er blevet uddannet, har brug for fuldtid. Vi får flere unge mennesker ind på uddannelsen og skal de forsørge en familie, så kræver det noget mere i løn.

Vi oplever også medlemmer, hvor børnene er flyttet hjemmefra, som ønsker flere timer.

Vi synes, det har været svært at få fuldtidsstillinger, ja vel næsten umuligt. Det er urimeligt at næsten hele ældreområdet er et deltidsområde. Det bør være et valg, som du selv tager.

Lokalt tror vi ikke på, at man skal lovgive om fuldtid, men en kraftig henstilling til kommunerne om, at stillingerne skal opslås som fuldtidsstillinger.

Lønnen har betydning for din samlede indtægt gennem livet, men også dit liv som pensionist. Der er brug for penge udover folkepensionen, som er ca. 13.000kr. pr. mdr., når man får tillæg udover pensionen.

Selvom der modregnes for andre indtægter, så kan det betale sig at have en god pension.
PenSams anbefalinger er minimum, 32 timer pr. uge, for at få en nogenlunde pension, som folkepensionist.

Arbejdstiden skal være dit valg. Så du har mulighed for at gå ned i tid, hvis du har brug for det. Det er vigtigt, at arbejdstiden drøftes ved ansættelsen. Vi oplever at flere får mere end 30 timer. Der vil være brug for at flere går op i tid, for der er ikke unge nok, til at overtage jobbene.