Ændringer om fravær af familiemæssige årsager på KL’s område træder i kraft pr. 1. april 2019.

Pr. 1. april 2019 sker der nogle ændringer vedrørende fravær af familiemæssige årsager.

Fertilitetsbehandling:
Retten til fravær med fuld løn i forbindelse med undersøgelser og behandling for barnløshed udvides til at gælde alle ansatte, der undergår fertilitetsbehandling, som skyldes sygelige forhold uanset, hvem af parterne der er årsag til barnløsheden.

Sorgorlov:
Hvis et barn er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge, har hver af forældrene nu ret til sædvanlig løn i indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption.
Tilsvarende gælder for begge adoptanter, hvis barnet dør inden den 32. uge efter modtagelsen.

Omsorgsdage til plejeforældre:
Personkredsen, som har ret til omsorgsdage, udvides til også at gælde plejeforældre, når der er tale om plejeforhold af minimum 6 måneders varighed, og barnet har adresse hos den ansatte.