Seniordage -med RLTN OK 2011

Seniordage for ansatte I Danske Regioner

Med virkning fra 1. januar 2012 ydes en årlig seniorbonus til alle medarbejdere fra og med året
efter det kalenderår den ansatte fylder 58/60 år (gruppe1/gruppe2) jf. nedenfor.

Eksempel:
Medarbejdere, der fylder eller er fyldt 58/60 år i 2011, får bonussen udbetalt første gang i januar 2012.

Seniorbonussens størrelse udgør:

Alder     Bonus i % af
sædvanlig løn*

 Kan veksles til
antal seniordage

 Gruppe 1  Gruppe 2  
 58 år       60 år      0,8%  2
 59 år   61 år    1,2%  3
 60 år   62 år    1,6%  4

              
Gruppe 1 består af
Husassistenter
• Pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v.
• Rengøringsassistenter
• Servicemedarbejdere/-assistenter ved sygehuse
• Social-og sundhedspersonale
• Specialarbejdere/faglærte gartnere/brolæggere m.v.

Gruppe 2 består af:
Alle øvrige personalegrupper som ikke indgår i enten gruppe 1

Andre muligheder.
Den årlige seniorbonus kan konverteres til en seniorordning med et af følgende elementer eller kombinationer heraf:
• betalte fridage (seniordage)
• kontant bonus
• ekstraordinær pensionsindbetaling
• særlige selvvalgte kompetenceforløb (forløb der falder uden for den almindelige kompetenceudvikling)

En medarbejder der vælger at konvertere sin bonus til et eller flere af ovenstående elementer skal på eget initiativ give arbejdsgiveren besked herom senest den 1. oktober året før.

Se Bilag 2 – Protokollat vedrørende seniorbonus her

 

Senest redigeret den 28.02.2012