Nyt fra socialrådgiveren

Husk at anmelde din arbejdsskadessag i tide

Jeg vil gerne opfordre vores medlemmer til, at huske at få anmeldt deres arbejdsskadesag i tide.

Vi har desværre lige haft en sag, hvor arbejdsgiver ikke fik arbejdsskaden anmeldt i tide og derfor blev sagen afvist. Det betyder, at selvom hun har en skade og mén efter den, kan hun ikke få den anerkendt og ikke få nogen erstatning for mén eller erhvervsevnetab.

Derfor, vær opmærksom på, at I efter et par uger modtager en kvittering fra enten arbejdsgivers forsikringsselskab eller fra Arbejdsskadestyrelsen om, at de har modtaget jeres anmeldelse og at sagen vil blive behandlet. Hvis der ikke kommer en kvittering, så kontakt den, der har anmeldt sagen, eller Arbejdsskadestyrelsen og find ud af, om den er anmeldt.

Betina Zakis
Socialrådgiver

 

Senest redigeret den 19.04.2021 af Vivi Lønne