Friskolen i Skovlund

Vuggestue bør ikke udsulte dagplejere

Jydske Vestkysten 21. juli 2011

Læserbrev

Foa fag og arbejde, afd. næstformand Ida Sørensen.

Skovlund Friskole/vuggestue og/eller dagpleje

Som udgangspunkt syntes vi som FOA, at det er udmærket med flere muligheder for børnepasning, dagpleje og vuggestue.
Udover dette mener jeg, at man skal kikke på målgruppen og området, om det er bæredygtigt økonomisk, ressource- og kvalitetsmæssigt.
I Skovlunde har man på nuværende tidspunkt en rigtig god kommunal dagpleje med dagplejere og dagplejepædagoger, som tager sig af alle børn samt børn med særlige behov og med dagplejens særlige kvaliteter. Her er der små tætte og trygge børnegrupper som børnene skal forholde sig, vigtige præmisser for denne aldersgruppe.
Forældrene har kontakt og kan få informationer, råd og vejledning om sit eget barns hverdag af den samme voksne. I dagplejen arbejdes der med læreplaner, samarbejde med børnehaverne, forældredage, hel- og halvdagslegestuer hvor børnene møder andre børn og voksne, kurser og uddannelse for medarbejderne til glæde for personalet i dagplejen samt børn og forældre.
Hvad bliver normeringen for pædagogmedhjælperne/pædagogerne i friskolensvuggestue?
Når det nu fastholdes, at der skal være en vuggestue, kan man forvente atbkvaliteten i de 2 pasningsordninger vuggestue og dagplejen forringes, da området ikke er stort nok til begge pasningsordninger på nuværende niveau.

Man kan undre sig over at de der står bag friskolen og har startet friskolen p.g.a. at Varde kommune har nedlagt en kommunal folkeskole ikke tænker på hvad det gør ved en god kommunal dagpleje at oprette en vuggestue i forbindelse med friskolen.
Har man tænkt på hvad der sker, når det viser sig, at det ikke er bæredygtigt at oprette en vuggestue udover dagplejen. Hvordan vil pasningsmulighederne for de mindste børn så blive fremover i Skovlunde.

Er der så en dagpleje tilbage til at gribe børnene?

Senest redigeret den 19.04.2021