Læserbrev vedr. vuggestuer i Varde kommune

Svar til daginstitutionsleder Esben Kilmark

LÆSERBREV 13.12.2012
Ida Sørensen, FOA fag og arbejde,
Varde afd. Tlf. 22 21 97 66 

Vi har ikke sagt, at vuggestuen ikke er en god ordning. Vi mener, at oprettelse af nye
vuggestuer eller aldersintegrerede institutioner er problematisk i forhold til børnetallet er
faldende.
Der er vuggestuer/aldersintegrerede institutioner, dagpleje i Varde Kommune.
Børnene skal komme et sted fra.
Daginstitutionsleder Esben Kilmark udtaler sig om en god dagpleje, som han åbenbart
ikke kender noget til.
Der er fagligt dygtige og kompetente dagplejepædagoger i dagplejen.
Dagplejepædagogerne fører tilsyn med dagplejernes arbejde og er garanter for kvaliteten i
dagplejen.
Dagplejen får topkarakterer af forældrene i flere tilfredshedsundersøgelse. Dagplejen
scorer højt på omsorg og den pædagogiske indsats.
Pædagogik i dagplejen adskiller sig fra pædagogik i andre tilbud til 0-2 årige børn, fordi
pasningen foregår i et hjemligt miljø og i små grupper. Børnene er sammen med en fast
voksen hele dagen, og det sammen med den lille børnegruppe skaber tryghed, ro og
nærvær for børnene.
Alle dagplejebørn kommer i legestue. Der sker i legestuen en langsom tilvænning til en
større børnegruppe.
Pædagogikken i dagplejen har mange ligheder med den der praktiseres i andre dagtilbud
Grundlaget en nemlig begge steder de pædagogiske læreplaner med fokus på bl.a.
børnenes sproglige udvikling, anerkendende pædagogik, motorik, integration, inklusion.
Det drejer sig ikke om, som Esben Kilmark skriver, hvem der er mest sej eller ej af
dagplejerne, men om at skabe gode rammer og et godt professionel pædagogisk arbejde
med børnene og samarbejde med forældre.