Er du ledig Sosu-hjælper?

Et kursus i din ledighedsperiode kan øge dine jobsøgningsmuligheder

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere i perioden 5. september - 14. oktober 2011

Som ledig dagpengemodtager i 1. ledighedsperiode har du ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse med uddannelsesydelse og støtte til deltagerbetaling. Hør nærmere i din A-kasse.
Er du under 30 år er det vigtigt, at du bruger din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse så hurtigt som muligt i din 1. ledighedsperiode.
Kontakt dit jobcenter.

»Se brochuren fra Sosu-skolen her

Senest redigeret den 02.04.2012