Ja til flere timer og velfærd

FOAs medlemmer på social og sundhedsområdet samt en del pædagogmedhjælpere kan ikke få fuld tid.

De kunne sikkert godt hjælpe samfundet med nogle flere timer, når de får løn for det.
Det er ikke deres eget valg at være på deltid, men kommunerne tilbyder kun deltid.
Derfor behøver vi slet ikke drøfte muligheden for 38 timer ved overenskomstforhandlingerne.
I stedet kan man tilbyde alle deltidsansatte flere timer, så hjælper det samfundet.
Jeg tror FOAs medlemmer hellere vil have lidt flere timer end miste efterlønnen.

Ruth Nykjær

Formand FOA Varde
Åglimt 15
7200 Grindsted

Senest redigeret den 19.04.2021 af Vivi Lønne