Frivillig arbejdskraft

FRIVILLIG ARBEJDSKRAFT PÅ DE KOMMUNALE/PRIVATE  ARBEJDSPLADSER

Vi er i FOA Varde afdeling blevet kontaktet angående frivillig arbejdskraft på en kommunal arbejdsplads, som skal varetages af en anden etnisk person for, at vedkommende skal lære noget om den danske kultur og det danske samfund.

Uanset om det er en anden etnisk eller en anden person i det danske samfund, som har brug for en ekstra hånd for at komme i gang med et arbejdsliv, skal tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter inddrages.

Der skal laves retningslinjer i Hoved MED og lokal MED, og personalet på den enkelte arbejdsplads skal høres, i forhold til om der er overskud til at lave det ekstraarbejde, det vil være, at kunne tage en person ind, der har brug for støtte og vejledning.

Endvidere er det FOA Varde´s klare holdning, at der skal en mentorordning til på arbejdspladsen. En medarbejder som kan følge, vejlede og støtte personen til at komme videre i sit arbejdsliv og blive godt modtaget og integreret på arbejdspladsen og i det danske samfund.

Der skal være en handleplan og løbende evaluering og positiv tilretning af forløbet, så det kommer personen til gode.

Såfremt det er overhovedet er muligt, skal man i stedet for at være frivillig arbejdskraft kunne komme i lønnet praktik.

Den frivillige kan ikke gå ind og tage ordinært arbejde heller ikke afløserarbejde. Det skal være helt uden for den normale normering.

Ida Sørensen
Afd.næstformand

Senest redigeret den 19.04.2021