Får bonus for ingen sygedage

Bonusordning i Billund kommune

 

Får bonus for ingen sygedage

I Billund Kommune prøver nogle af ældreplejens ansatte en ordning, hvor de får bonus for ikke at have sygedage.

- Har du ingen sygedage i 3 mdr., får du en halv fridag.

- Har du ikke været syg i et halvt år, er der 1500 kroner i bonus.

- Og, har du ikke haft en sygedag i et helt år vanker der yderligere 4000 kroner

 

Den nye bonusordning er et forsøg, og det er henholdsvis Billund Plejecenter og Mødestedet i Grindsted, der deltager. Det drejer sig i alt omkring 40 medarbejdere.

Da vi her i afdelingen blev spurgt, om vi vi ville støtte forsøget, sagde vi ikke uden videre ja.
Risikoen ved en bonusordning er, at syge medarbejdere tilsidesætter plejen af sig selv for at kunne opnå bonusudbetaling. Og dermed kan de øge smitterisikoen over for deres kollegaer.

 

Vi valgte at støtte forsøget, fordi det var et stærkt ønske fra en arbejdsgruppe bestående af ledere og tillidsrepræsentanter, som i et stykke tid havde arbejdet med sygefravær. Ideen om bonus var i den her forbindelse kommet på tale.

 

FOA Varde er blevet meget omtalt i medierne for at støtte ordningen.

J

eg har derfor brug for kraftigt at pointere, at vi har understreget, at ordninger med mødebonus aldrig kan erstatte det almindelige ledelsesmæssige ansvar. Ledelsen er ansvarlig for fokus på almindelig trivsel, fysisk og psykisk ar bejdsmiljø. Ordningen bliver evalueret om et år.

 

Marlene Thomsen
Sektorformand

 

Senest redigeret den 28.02.2012 af Vivi Lønne