Bedre velfærd for børn

Bedre velfærd for børn

Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde stiller 6 krav til politikerne, som skal sikre bedre velfærd for børn
Kravene til velfærd i børnehøjde stilles nu, hvor der er en valgkamp i sigte. Pædagogisk sektor vil nemlig gerne gøre politikerne opmærksomme på kravene, inden de har fastlagt den politik, de går til valg på.

Kravene skal være velkendte af FOAs medlemmer, så I på valgmøderne kan spørge folketingskandidaterne, hvordan de stiller sig i forhold til kravene. Kravene bliver formidlet her på siden, via facebookgruppen "Velfærd i børnehøjde" og via magasinet med samme navn.

FOA foreslår:

 • at der sættes en stopper for privatisering af daginstitutioner og dagpleje
 • at der indføres grundnormeringer i daginstitutioner og dagplejer
 • at der sikres bedre uddannelsesmuligheder for det pædagogiske personale
 • at der indføres et loft for forældrebetalingen for børn i skolefritidsordninger
 • at der indføres gratis kost til alle børn i 0-6 års daginstitutioner
 • at der ansættes undervisningsassistenter i alle landets folkeskoler.
 • De 6 krav er fundet via en demokratisk proces, hvor FOAs afdelinger på generalforsamlinger landet over har haft mulighed for at drøfte, hvilke krav de ønskede, at FOA stillede, for at sikre bedre velfærd i børnehøjde. Kravene er indsamlet og siden drøftet i Pædagogisk sektors bestyrelse i København, hvor det endelige antal krav er fundet.

  Magasinet "Velfærd i børnehøjde" kan fås igennem din tillidsrepræsentant eller hentes i din FOA, afdeling.

   Else Marie Sørensen                      Ida Sørensen
   Pædagogisk sektorformand                      Afdelingsnæstformand
   

  Se facebookgruppen : velfærd i børnehøjde