Seniordage - Regioner

Seniordage for ansatte I Danske Regioner


Med virkning fra 1. januar 2009 ydes en årlig seniorbonus til alle medarbejdere fra og med året
efter det kalenderår den ansatte fylder 58/60/62 jf. nedenfor.
 

 I året efter det kalenderår,
 hvor den ansatte fylder

 
 Bonus i % af
 sædvanlig løn*
 Kan veksles til
antal seniordage
Gruppe 1   Gruppe 2  Gruppe 3    
 58 år      60 år   62 år  0,8%  2
 59 år  61 år  63 år  1,2%  3
 60 år  62 år  64 år  1,6%  4
 

* sædvanlig løn forstås i den her sammenhæng bruttoløn
inklusiv særydelser, særlig feriegodtgørelse og pension, men eksklusiv overarbejdsbetaling i
optjeningsåret.

Gruppe 1 består af:

• Husassistenter
• Pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v.
• Rengøringsassistenter
• Servicemedarbejdere/-assistenter ved sygehuse
• Social-og sundhedspersonale
• Specialarbejdere/faglærte gartnere/brolæggere m.v.

Gruppe 2 består af:
• Alle øvrige personalegrupper som ikke indgår i enten gruppe 1 eller gruppe 3

Gruppe 3 består af:
• Læger(overlæger, lægelige chefer, afdelingslæger, reservelæger m.fl)

Afvikling:
• Seniordage afholdes som hele dage, eller afholdes i timer eller halve dage efter aftale.
• Seniordage tilrettelægges på samme måde som ferie.
• Seniorbonus kan også konverteres til en løbende pensions-indbetaling eller til kombinationer af
seniorbonus, seniordage og pensionsudbetaling.(Medarbejderen træffer valget for et år af gangen)

Tiltræden
Medarbejdere, der opfylder kriterierne for seniorbonus, der tiltræder i løbet af kalenderåret, får ret til en forholdsmæssig andel af bonussen.

Ikke afholdte seniordage
Ikke afholdte seniordage bortfalder ved kalenderårets udløb, medmindre de aftales overført til det
efterfølgende kalenderår.
Ved ansættelsesforholdets ophør udbetales ikke-afholdte seniordage.

Andre muligheder.
Der er også mulighed for at konvertere seniorbonus til særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb.

.