Nyhedsbrev januar 2010

Leder af Ruth Nykjær, formand

Et nyt år er begyndt og nu skal vi til at betale multimedie skat, hvis vi har fri telefon, pc og lignende. Der er undtagelser og derfor har vi trykt reglerne et andet sted i bladet.

Der forhandles nye forhåndsaftaler omkring løn i øjeblikket, men inden sommerferien skal vi igen i gang med at udtage forslag til overenskomst 2011.

De privatansatte forhandles nu i det nye år. Håber, at du er blevet registreret, hvis du arbejder indenfor FOAs område, men på en privat overenskomst. Ellers må du kontakte os.

Tidsregistrering/tidstyranni vil vi også have fokus på i 2010. Jeg har modtaget henvendelser fra nogle medlemmer, der føler sig meget overvåget og stresset pga. alt kan kontrolleres via der PDAer(håndholdt computer) i hjemmeplejen.

Du kan afhente din lommebog i afdelingen, hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, der har nogen med hjem.
Vi har igen leget løndetektiver og får 1.3 millioner kroner til 14 medlemmer i Varde kommune, der har været forkert lønindplaceret. De får mellem 26.000 og 140.000 kr. i efterbetaling her med januar lønnen og det kan godt mærkes.

Jeg har fået henvendelser fra medlemmer af kristelig fagforening, som nu var interesseret i, om de også kan få penge. De kan gå til deres egen fagforening, for det er ikke vores problem, men lidt underligt, at de vil være bekendt at ringe. De forventer åbenbart service, men vil ikke betale.

Det er vigtigt at stå i den rigtige fagforening, det gælder også når du får arbejde udenfor FOAs område. Forbundet vil ikke bruge juridisk bistand for medlemmer udenfor FOAs område. Det vil afdelingen heller ikke, så det er vigtigt, at du bliver overflyttet til den fagforening, der har området og eksperticen. Vi har eksperticen indenfor vores faglige områder, men kender ikke de områder, der er udenfor.

Du er velkommen til at skrive i bladet, hvis du har noget på hjerte. Du kan bare skrive en kladde, så klarer vi resten. Det kunne også være interessant, hvis I vil skrive om jeres hverdag på arbejdspladsen. Hvordan går en dag, hvad laver I. Det kunne godt give lidt mere synlighed mellem FOAs faggrupper.