Overenskomst for privat ansatte

Leder af Ruth Nykjær, formand

Der er nu gang i overenskomstforhandlingerne for vores privat ansatte medlemmer, når bladet kommer ud, er der måske et resultat. der er sendt strejkevarsel, men det undgås måske. Vi har ikke så mange i vikarbureauer og frit valgs virksomheder. Nogle er handicaphjælpere, men det er endnu ikke lykkedes at få overenskomster, med dem i vores område.

Vi kæmper , for at få nogle flere pædagogiske assistentelever, for vi mener, at det er vigtigt, at den nye uddannelse kommer i gang. Der bør afsættes penge, så både dagplejere, pædagogmedhjælpere og omsorgsmedhjælpere, kan blive opkvalificeret, hvis de ønsker det. Vi har allerede nogle, som har ønsket uddannelsen, men fået afslag fordi, der ikke  er afsat penge til det. Det mener vi er en forkert prioritering. Pædagogmedhjælperne har en ret til udannelsen i overenskomsten.

I FOA har vi også dagplejepædagoger, dagplejeledere og pædagogiske konsulenter. Dagplejepædagogerne er nok en lidt usynlig gruppe, men det vil vi gøre noget ved. Deres job er vigtigt for den kommunale dagpleje. De fører tilsyn med dagplejerne og sikrer pædagogikken i dagplejen, men samtidig er de også ledere for dagplejerne. Deres arbejde består af mange forskellige administrative opgaver, samt samarbejde med andre fagpersoner. Det er derfor vi synes, at den kommunale dagpleje er bedst if. den private. det er vigtigt, at vi har forskellige tilbud, så man kan vælge dagpleje, hvis man ønsker den lille trygge gruppe for sit barn. Dagplejen har udviklet sig meget gennem årene og de har fået flere opgaver, hvor det skriftlige arbejde fylder mere.

Vi skal inden sommerferien igen stille krav til en ny overenskomst, så begynd bar at tænke på det du synes skal ændres.

Vi har desværre en del flere ledige end i august 2009. Dengang havde vi omkring 9, men nu har vi omkring 51. Hvis I mangler en ny kollega, så tjek lige hos FOA, for vi har måske nogen der er ledige. Der bør ikke længere ansættes ufaglærte, når der går ledige faglærte.

På sygehusområdet sker , der desværre fyringer og det er trist, for de har knoklet for at nedbringe ventetider for patienterne. Alle troede, at man slap herovre i det vestjyske, men det er ikke tilfældet. Samtidig ønsker  privathospitalerne, store priser for deres behandlinger og det udsulter de offentlige sygehuse, som skal tage alle patienter uanset diagnose og akut døgnet rundt. Det koster, men det vil vi også have, når vi betaler skat.

Husk du er velkommen til at skrive i IN-FOA.  Du kan også ønske, at vi skriver om et bestemt emne. Du kan bare kontakte os på mail eller telefon.

Jeg vil godt takke alle FOA medlemmer som i denne vinter har kæmpet sig gennem sneen uden at klage. Når vi ikke har hørt fra jer, så går vi ud fra, at I har fundet løsninger for at komme ud i de yderste hjørner af kommunerne, for at passe de svage borgere.