Smitte med COVID-19 kan efter en konkret vurdering anerkendes som arbejdsskade

Smitte med COVID-19 kan efter en konkret vurdering anerkendes som arbejdsskade.

Hvis man er sundhedspersonale, der arbejder med COVID-19 skal man kunne sandsynliggøre, at smitten er sket på arbejdet. Hvis man er udsat for en risiko i sit arbejde, er det normalt tilstrækkeligt til, at man kan sandsynliggøre, at smitten er sket der.

Sundhedspersonale der arbejder med COVID-19 er ikke pålagt, at påvise en konkret smittekilde.

AES har endnu ikke afgjort nogen sager om COVID-19 men har modtaget anmeldelser. Dels om smitte med sygdommen og sager om fx. allergi som følge af brug af værnemidler.

Kontakt meget gerne FOA Sydsjælland, såfremt du som medlem får behov for assistance med en arbejdsskade der skyldes arbejdsmæssig udsættelse for COVID-19.