Der er et stykke vej endnu!

1.maj-tale af Maria Haladyn
Sektornæstformand i Sundheds- og Servicesektoren
og kandidat nr. 5 på den socialdemokratiske liste

Jeg hedder Maria Haladyn er 43 år og er mor til Magnus på 16 år. 
Jeg er uddannet social og sundhedsassistent og til daglig er jeg sektornæstformand i Sundhed- og Servicesektoren i FOA Sydfyn.

Jeg er også byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Svendborg Kommune.
Jeg genopstiller til kommunalvalget 2021 fordi det er vigtigt for FOA's medlemmer at have en stemme i byrådet.

I repræsenterer nemlig en stor andel af kommunens ansatte.

Vi har fået minimumsnormeringer på daginstitutionerne og det er rigtig dejligt.
Men ældreområdet og psykiatrien trænger virkelig til et ressource-løft:
Vi har kun set besparelse på besparelse på ældreområdet og jeg møder mange af jer FOA-medlemmer, der er slidt op og som ikke kan løbe stærkere.

Indenfor børneområdet har vi de seneste par år hørt sloganet ”hvor er der en voksen?”
På ældreområdet kunne sloganet være ”hvor er der en kollega?”

Jeg vil arbejde på at vi politisk prioriterer ældreområdet: 
Der skal findes penge til flere hænder og til bedre arbejdsvilkår, så de medarbejdere der ønsker det, kan holde til at gå op i tid.

Vi skal have flere faglærte kollegaer - og det er en udfordring!
Der bliver slet ikke udlært nok indenfor faget!

Det skyldes blandt andet at der er et stort frafald på uddannelserne og at det er store årgange der forlader arbejdsmarkedet.
Vi er nødt til at kigge på forholdene for både elever og vejledere:
Det kræver politisk prioritering at få ensrettet vilkårene, så de er ens uanset hvor i kommunen man er elev og vejleder.

Corona har sat fokus på vigtigheden af rengøring og at rengøring ikke er venstrehåndsarbejde. Desværre er de fleste kommunale rengøringsassistenter ansat i deltidsstillinger, og det betyder at mange er nødt til at have to jobs for at overleve.

Jeg vil arbejde for at der bliver flere fuldtidsstillinger indenfor kommunal rengøring, og at de ansatte får løftet deres kompetencer.
Jeg vil også arbejde for at fastholde den øgede rengøring der har været i forbindelse med Corona. Det er min overbevisning at det er godt for folkesundheden og er med til at nedbringe sygefraværet.

Det er glædeligt at der er er stor tilflytning af børnefamilier i Svendborg kommune.
Det betyder dog at vi i nærmeste fremtid kommer til at mangle pasningsmuligheder.
Derfor vil jeg arbejde for at gøre det attraktivt at være dagplejer. Vi skal blandet andet se på om der også skal være minimumsnormering for dagplejerne.

Vi har en sund økonomi i Svendborg Kommune, og jeg vil derfor arbejde på at vi investerer i velfærden - det har vi nemlig råd til.

Rigtig god 1. maj til jer alle!

 

De bedste hilsner

Maria Haladyn
Nr. 5 på den socialdemokratiske liste