Hvorfor blive medlem af FOA

Få styr på medlemsfordele og de konkrete indmeldelsesmuligheder

For at gøre det lettere og mere ligetil for de tillidsvalgte at organisere kollegerne, har vi nu en række korte online-møder klar:

1 Hvorfor blive medlem af FOA?
Få styr på medlemsfordele og de konkrete indmeldelsesmuligheder
Hvad er de bedste argumenter når du taler med en kollega om FOA-medlemskab? Afprøv den nye indmeldelsesblanket, så du melder kollegaen ind med det samme.
Mødet varer to timer og du kan tilmelde dig på forskellige dage og tidspunkter.

2 Hvordan tager du bedst imod din nye kollega?
Tips til hvordan man som TR tager godt imod nye kolleger på arbejdspladsen, så de kommer med i fællesskabet og får den bedst mulige hjælp til at komme i gang. (Mødet kan evt. afholdes i sammenhæng med ”Frederikshavnermodellen” for afdelingen - om modtagelse af nyansatte)

3 Styrk kontakten til dine kolleger – redskaber til korte møder på telefon og teams
På en enkel og overskuelig måde bliver de tillidsvalgte klædt på til at række ud til kollegerne og holde en god løbende kontakt.

Møderne ligger nu på foa.dk med tilmeldingslink, under arrangementskalenderen i hver sektor – her:

https://www.foa.dk/social-sundhed/kalender

https://www.foa.dk/paedagogisk/kalender

https://www.foa.dk/kost-service/kalender

https://www.foa.dk/teknik-service/kalender