FOA Sydfyn søger ny bogholder

Du skal referere direkte til afdelingsformanden og dine daglige opgaver vil være i tæt samarbejde med denne.
Det forventes at du er god til at samarbejde og kommunikere med kolleger og medlemmer.

Dine opgaver vil fortrinsvis være:

 • Lønbogholderi – herunder forståelse af overenskomst, ferielov m.m.
 • Beregninger til ledelsen ifm. afdelingens ansattes lønforhandlinger
 • AKUT-administration (økonomi i forbindelse med uddannelse af afdelingens tillidsvalgte)
 • Debitor- og kreditorbogholderi
 • Likviditetsstyring og kassefunktion
 • Håndtering af medlemskontingenter
 • Udarbejdelse af faglig afdelings budgetter
 • Udarbejde faglig afdelings regnskaber
 • Kvartalsvise budgetopfølgninger
 • Ad hoc beregninger, opfølgning og analyser til ledelsen
 • Kontakt til revisor, bank og Forbundshuset
 • Være opdateret på gældende relevant lovgivning
 • Kontinuerlig optimering af økonomifunktion
 • Desuden andre opgaver, som aftales med ledelsen

 

Udover afdelingens daglige opgaver i bogholderiet vil der være deltagelse i bl.a. afdelingsbestyrelsesøder og den årlige afdelingsgeneralforsamling, hvor der drøftes og godkendes budget og regnskab.

Kendskab til D365Finance, Ibistic, KMD-perspektiv vil være en fordel

Vi bruger ofte Zoom og Teams.

Vi kan tilbyde, at du bliver en del af et aktivt hus, hvor to dage ikke ligner hinanden og der er mange og forskelligartede opgaver.

Den ugentlige effektive arbejdstid er 34 timer (fuld tid) og der er overenskomst med HK, hvor man bl.a. optjener en 7. ferieuge.

Vi er en fagforening, hvorfor vi forventer at du har et afklaret forhold hertil.

FOA Sydfyn har ca. 4500 medlemmer fra mange forskellige faggrupper, der alle arbejder indenfor det geografiske område Ærø, Langeland, Svendborg og Faaborg Midtfyn kommuner.

 

Stillingen forventes besat 1. februar 2022 eller om muligt tidligere.

Ansøgninger sendes til Sydfyn@foa.dk senest d.10.december 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 50.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til afdelingsformand Susan Bøg Nielsen, mobil 23 24 24 79